Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-30, 22:19
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich. Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, rzecznika obligatoryjnie powołają instytucje zarządzające, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych. Termin składania dokumentów: 24 listopada 2017 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) instytucje zarządzające są zobowiązane powołać Rzecznika Funduszy Europejskich.

Rolą Rzecznika Funduszy będzie wskazywanie instytucjom istniejących barier i możliwych usprawnień w realizacji programów operacyjnych. Informacje o utrudnieniach i potencjalnych usprawnieniach Rzecznik będzie otrzymywał w formie zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów oraz pozostałych interesariuszy programów operacyjnych.

Rzecznik Funduszy Europejskich będzie dbał o interesy beneficjentów. W przypadku jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), Rzecznik będzie m.in. dokonywał okresowych przeglądów procedur realizacji krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Zakres zadań:

  • organizuje proces przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa, Programu Polska Wschodnia, Programu Pomoc Techniczna
  • konsultuje, wspomaga i nadzoruje analizowanie otrzymanych zgłoszeń
  • udziela wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń
  • na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
  • na podstawie otrzymanych zgłoszeń formułuje propozycje usprawnień dla ww. programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020
  • sporządza roczny raport ze swojej działalności i przedkłada go właściwym instytucjom zarządzającym

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich, można znaleźć w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej MR.

Termin składania dokumentów: 24 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu)

Treść ogłoszenia o naborze Eksperta - Rzecznika Funduszy Europejskich


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-10-30 do 2017-11-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • fundusze strukturalne
  • współpraca z administracją