Przejdź do treści głównej

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): Starostwo Powiatowe w Bochni
2017-11-03, 15:01
archiwalne
Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 1 do 15 listopada 2017 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

• konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.portalngo.powiatbochenski.eu/e-konsultacje),

• spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, gdzie każdy z uczestnikówmoże zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 15.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni.

• punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 14 615-37-64 w godzinach: 8:00-15:00.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

1. Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 460/2017 z 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni
Data wydarzenia: od 2017-11-03 do 2017-11-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją