Przejdź do treści głównej

Wysłuchanie publiczne w EKES: Unikanie surowości polityki oszczędnościowej

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-05, 21:02
archiwalne
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje 13 grudnia 2017 r. w Brukseli wysłuchanie publiczne dotyczące podsumowania doświadczeń związanych z unikaniem surowości polityki oszczędnościowej Unii Europejskiej (wydarzenie będzie także transmitowane w internecie). EKES planuje przygotowanie opinii na ten temat. Opinia ma zostać zaprezentowana na sesji plenarnej w lutym 2018 r. Informacje o spotkaniu dostępne są w języku angielskim.

Od samego początku kryzys zadłużeniowy, pogłębiony przez kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny z 2008 r., ciężko doświadczył europejskie kraje znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, takie jak Portugalia, Grecja, Irlandia, Hiszpania i Włochy. Niektóre z tych państw musiały zaakceptować surowe polityki oszczędnościowe w zamian za przyznanie kredytów oferowanych przez tzw. trojkę (MFW, UE, EBC), co doprowadziło do drastycznych reform i konsolidacji budżetowej.

Wdrożone środki spowodowały ogromne niezadowolenie społeczne i wywołały bardzo głębokie kryzysy społeczne, gospodarcze i polityczne. Wśród najpoważniejsze konsekwencji znalazły się ujemny wzrost PKB, bezrobocie, niewypłacalność przedsiębiorstw, emigracja najlepiej wykształconych obywateli oraz ograniczenia świadczeń państwowych systemów ochrony socjalnej. Pod wieloma względami, konsekwencje te doprowadziły do dramatycznego zwiększenia się ubóstwa bezwzględnego.

Ogólnie rzecz biorąc, polityką oszczędnościową najboleśniej zostały dotknięte osoby najuboższe, jako że ograniczyła ona możliwości zaspokojenia ich podstawowych potrzeb niezbędnych do godnego życia, w tym miejsc pracy, co spowodowało dramatyczne konsekwencje dla realizacji celów polityk w zakresie spójności i włączenia. Jednocześnie obniżyło to potencjał wzrostu gospodarczego i zdolność tych krajów do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom technicznym i środowiskowym z powodu emigracji najlepiej wykształconych obywateli i spadku inwestycji publicznych.

Celem opinii z inicjatywy własnej jest utrwalenie wniosków wyciągniętych z tych doświadczeń i określenie możliwych środków zapobiegawczych i alternatywnych polityk publicznych, tak by uniknąć powtórzenia się podobnej katastrofy.


Public Hearing
13/12/2017
Brussels, Belgium

The European Economic and Social Committee (EESC) is currently working on an own-initiative opinion entitled Lessons learned for avoiding the severity of austerity policies in the EU, with the aim to consolidate the lessons learned from the experience with austerity measures during a period of crisis management with a view to identifying possible preventive measures and alternative public policies. In order to gain further insights the EESC is organising a public hearing on Wednesday, 13 December 2017, starting from 10:00.

Programme

Webstreaming 13.13.2017


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Miejsce: Bruksela, Belgia
Data wydarzenia: 2017-12-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • ekonomia, rynek pracy
  • integracja europejska
  • polityka międzynarodowa
  • współpraca z administracją