Przejdź do treści głównej

Pomorze Zachodnie. Konsultacje Regulaminu konsultacji z ZRDPP i NGO

autor(ka): Magdalena Pieczyńska
2017-11-08, 14:30
archiwalne
Do 14 listopada br. mozna zgłaszać uwagi do konsultowanego projektu uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku przyjął ww. zasady konsultacji, jednakże z uwagi na pojawiające się innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzenia procesów konsultacyjnych, jak również w związku z potrzebą dostawania Regulaminu konsultacji do obecnie obowiązującego prawa, Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego zainicjowała proces uaktualnienia zapisów Regulaminu. Rada, jako ciało opiniodawczo – doradcze Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego powołała Zespół ds. opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, który wypracował projekt Regulaminu, a następnie skonsultował go ze wszystkim członkami Rady. Kolejny etap to proces konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Projekt uchwały i wszelkie niezbędne informację dostępne są na www

Sprawą zajmuje się Magdalena Pieczyńska, gł. specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej, tel. 91 44 16 224, e-mail


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wydział Współpracy Społecznej UM WZ
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2017-11-08 do 2017-11-14
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Adres:

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Tel.:

91 44 16 220/224

Faks:

91 44 16 231

E-mail:

mpieczynska@wzp.pl

Www:

http://www.wws.wzp.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • prawo
  • współpraca z administracją