Przejdź do treści głównej

Poznań. VIII Forum Organizacji Pozarządowych pn. "Wojsko dla Społeczeństwa"

autor(ka): Organizatorzy
2017-11-13, 14:42
archiwalne
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w VIII Forum Organizacji Pozarządowych pn.”Wojsko dla Społeczeństwa”, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2017 r. w Poznaniu.

Głównym celem forum jest stworzenie corocznej możliwości wymiany myśli i doświadczeń wynikających ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obronności państwa, jak również podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

Zagadnienia poruszane podczas tegorocznego Forum dotyczyć będą m.in. współpracy w zakresie tworzenia społecznego zaplecza dla sił zbrojnych, w tym omówienie możliwości oraz ograniczeń formalnoprawnych w zakresie wspierania przez resort obrony narodowej organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy wprowadzonych decyzją nr 187/MON, jak również realizacji zadań publicznych (m.in. omówienie procedury zlecania zadań w MON) oraz sprawowania kontroli i nadzoru nada ich realizacją.

Dodatkowo, uczestnicy Forum będą mieli możliwość zwiedzenia 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w forum uczestniczyć może maksymalnie dwóch przedstawicieli reprezentujących jedną organizację pozarządową.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy – Forum Poznań 2017 należy przesłać do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. >>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koszty pobytu uczestników oraz koszty programowe związane z realizacją forum pokrywa organizator. Program forum oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące forum można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261 840 143 lub 261 840 142 oraz 261 840 175, 261 840 208, a także na adres e-mail: .


Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2017-11-30 do 2017-12-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • historia
  • partnerstwo
  • tradycja
  • współpraca z administracją