Przejdź do treści głównej

Ełk. Nabór do Komisji Konkursowej `2018

autor(ka): Maciej Juchniewicz (UM Ełk-BOP)
2017-11-16, 10:05
archiwalne
Prezydent Miasta Ełku ogłasza otwarty nabór reprezentantów NGO na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2018. Nabór potrwa od 16 do 30 listopada 2017 r.

Informacje o naborze:

 1. Ogłaszam otwarty nabór na członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Jedna organizacja może wskazać jedną osobę.

 3. Praca w komisji ma charakter nieodpłatny.

 4. Kandydat na członka komisji konkursowej musi spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. nie może reprezentować w komisji konkursowej organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2018;

 3. spełniać przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika;

 4. złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

 • pismo przewodnie opisujące kandydata i jego doświadczenie oraz kompetencje w realizacji zadań publicznych i ocenie ofert,

 • pisemne upoważnienie macierzystej organizacji lub podmiotu do reprezentacji,

 • oświadczenie organizacji/podmiotu o tym, że nie zamierza brać udziału w otwartych konkursach ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2018.

 1. Dokumenty zgłoszeniowe z dopiskiem „Komisja Konkursowa 2018” należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub dostarczyć osobiście w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10.

 2. Nabór zgłoszeń będzie trwać od 16 do 30 listopada 2017 r. do godz.: 15.30.

 3. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu.

 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

 5. Rozstrzygnięcie naboru i powiadomienie o jego wynikach nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od ostatniego dnia naboru.

Kontakt w sprawie: Maciej Juchniewicz, Urząd Miasta Ełku, tel. 87 732 61 86,


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Ełku
Miejsce: Ełk
Data wydarzenia: od 2017-11-16 do 2017-11-30
Organizator:

Urząd Miasta Ełku

Adres:

Marsz. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. WN

Tel.:

87 732 62 00

Faks:

87 732 62 30

E-mail:

bop@um.elk.pl

Www:

http://www.elk.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • współpraca z administracją