Przejdź do treści głównej

Projekt "Skuteczna partycypacja publiczna NGO w Małopolsce"

autor(ka): Bożena Michałek
2017-11-17, 10:01
archiwalne
1 października br. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC rozpoczął realizację projektu pt.: Skuteczna partycypacja publiczna NGO.

Celem podjętych działań jest rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Stąd też projekt skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek małopolskich NGO – członków, pracowników jak i wolontariuszy.

W projekcie „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” zaplanowano 4 obszary zadaniowe odpowiadające 4 aspektom rozwoju kompetencji w zakresie skutecznej partycypacji w procesie stanowienia prawa tj.:

1. edukacja partycypacyjna - (TEORIA) nabycie i rozwój wiedzy z zakresu procesu legislacji w różnych dziedzinach prawa poprzez szkolenia, newsletter oraz podręcznik partycypacji publicznej

2. doświadczenie partycypacyjne - (EKSPERYMENT) ćwiczenia z zakresu uczestnictwa w różnych formach stanowienia prawa poprzez seminaria konsultacyjne

3. praktyka partycypacyjna - (PRAKTYKA) dostarczenie wiedzy, rozwiązań uczestnikom projektu w zakresie praktycznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa poprzez wsparcie w zakresie konsultacji społecznych i konsultacji prawnych

4. obserwacja procesu partycypacji - (REFLEKSJA) refleksja nad rozwiązaniami, formami uczestnictwa NGO w procesie stanowienia prawa, przekazywanie doświadczenia, szukanie lepszych rozwiązań poprzez udział w Akademii partycypacji publicznej.

Wszelkie działania będą realizowane na terenie Małopolski w okresie 30 miesięcy tj. do końca marca 2020r.

Projekt „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER).


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Miejsce: Kraków, Żułowska 51, 31-436 Kraków, woj. Małopolska
Data wydarzenia: od 2017-11-20 do 2017-12-20
Organizator:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Adres:

Żułowska 51, 31-436 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 418 77 70

Faks:

12 418 77 76

E-mail:

kolping@kolping.pl

Www:

http://www.kolping.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • partycypacja
  • prawo