Przejdź do treści głównej

Konsultacje: Projekt zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych

autor(ka): opr. ue.ngo.pl
2017-11-17, 21:57
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 1 grudnia 2017 r.

Opis najważniejszych zmian:

1. W Wytycznych wpisano możliwość zlecania czynności kontrolnych ekspertom z zachowaniem wszystkich rygorów wynikających z art. 68a ustawy wdrożeniowej.

2. Wprowadzono odstępstwo od obowiązku kontroli co najmniej próby dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność w programach zatwierdzonych przez KE, gdzie odstępstwo to zostało wpisane.

3. Katalog dokumentów regulujących procesy kontroli funduszy UE pozostawiono otwarty, aby ułatwić przygotowanie dokumentacji programowej po likwidacji wytycznych programowych.

4. W rozdziale 6 pkt 11 wprowadzono nowy rodzaj kontroli – kontrole krzyżowe instrumentów finansowych, definiując najważniejsze warunki jej wykonywania.

5. Dostosowano Wytyczne do zmian w ustawie wdrożeniowej, nakazując przeprowadzenie kontroli systemowej w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazujących na nieprawidłowość systemową oraz wskazując, że weryfikacja właściwych procedur dotyczących ocen oddziaływania na środowisko może być prowadzona na podstawie umowy z beneficjentem (a nie na podstawie ustawy).
 

Projekt zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Obowiązuje od: 16.11.2017


Termin zgłaszania ewentualnych uwag: uwagi można zgłaszać do 1 grudnia 2017 r. na załączonym formularzu na adres: oraz .

Formularz zgłaszania uwag


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-11-16 do 2017-12-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • rozwój regionalny