Przejdź do treści głównej

Konsultacje: Projekt zmian Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących

autor(ka): opr. ue.ngo.pl
2017-11-20, 09:29
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 1 grudnia 2017 r.

Celem wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2014–2020 jest:

  1. ujednolicenie zasad monitorowania PO prowadzonego przez KM;
  2. określenie wymogów odnoszących się do zasad funkcjonowania KM;
  3. zdefiniowanie ram partnerstwa w KM;
  4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania KM.

Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące składu, zadań oraz powoływania KM dla KPO i RPO. Dokument określa również uregulowania dotyczące pracy KM, w tym wskazania dla IZ dotyczące praw i obowiązków członków KM.


Projekt zmian Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Uwagi można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 1 grudnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej: .

Formularz zgłaszania uwag

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-11-16 do 2017-12-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • rozwój regionalny

Konsultacje: Projekt zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych

Konsultacje: Projekt zmian Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów