Przejdź do treści głównej

Spotkanie sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim

autor(ka): Wojciech Dec
2017-11-21, 10:02
archiwalne
Plakat
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim, które odbędzie się 27 listopada 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4, sala 063.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

Projekt jest skierowany do:

 • osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, którzy w ograniczonym stopniu uczestniczą w życiu społecznym,
 • grup samopomocowych i inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi,
 • organizacji zajmujących się wsparciem psychosocjalnym i opieką zdrowotną.

W skład sieci wejdą, działające na terenie województwa lubelskiego, organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Działania sieci będą obejmować zarówno oferty samopomocy, jak i świadczenie profesjonalnej pomocy w zakresie terapii, pracy socjalnej i poradnictwa w następujących obszarach:

 • utrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia,
 • wsparcie koncepcji samopomocy, jak też pomocy rodzinom i ich otoczeniu, w tym inicjowanie lub wspieranie zaangażowania do 5 grup samopomocowych wchodzących w skład sieci,
 • wsparcie dla klientów i członków ich rodzin w zakresie korzystania z ustawowego finansowego i niefinansowego (pieniężnego i rzeczowego) wsparcia świadczonego przez instytucje publiczne.

Wiedza i doświadczenie poszczególnych organizacji, wchodzących w skład sieci, będzie wykorzystana poprzez utworzenie grupy ekspertów, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie dla projektu. Sieć będzie również dążyła do reprezentowania interesów osób dotkniętych opisywanym problemem, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania pomocy ze środków publicznych.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/sieciowanie-na-rzecz-poprawy-sytuacji-osob-ze-schorzeniami-psychicznymi-w-wojewodztwie-lubelskim-1128.php


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Grottgera Artura 4, 20-029 Lublin, woj. lubelskie
Data wydarzenia: 2017-11-27
Organizator:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Adres:

Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 534 70 04

Faks:

81 534 70 04

E-mail:

biuro@flop.lublin.pl

Www:

http://www.flop.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • chorzy
 • integracja społeczna
 • ochrona zdrowia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • wyrównywanie szans