Przejdź do treści głównej

Kampania 16 dni. By bezpieczna edukacja stała się realna [patronat ngo.pl]

autor(ka): Fundacja Autonomia
2017-11-21, 13:09
archiwalne
Autonomia we współpracy z kilkunastoma liderkami lokalnymi, a także instytucjami pomocowymi, kulturalnymi, ochrony praw człowieka, uczelniami, stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi, a także dzięki wsparciu mediów, zaprasza do udziału w szeregu spotkań, warsztatów, szkoleń, projekcji i dyskusji oraz do osobistego zaangażowania się w 26. Światową Kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

O KAMPANII

Już po raz 26., między 25 listopada a 10 grudnia, w Krakowie, w innych miejscowościach i miastach w Polsce, a także w około 180 krajach na całym świecie, odbędzie się szereg wydarzeń inicjowanych przez ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewcząt i kobiet.

Wybór terminu Kampanii – pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) ma podkreślić, że prawa kobiet i dziewczynek są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc ze względu na płeć (najczęściej wobec dziewczynek i kobiet) jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Więcej informacji na temat kampanii: www.kampania16dni.pl

Fundacja Autonomia jest organizacją, która w Polsce podejmuje najszerzej zakrojone działania. Realizujemy kampanię w Krakowie, gdzie znajduje się siedziba fundacji, jak i w całym kraju. Informacje o działaniach podejmowanych przez nas i inne organizacje dostępne są na naszej stronie www.kampania16dni.pl w dziale kalendarium.

NAJWAŻNIEJSZE W 2017

Tegoroczny temat przewodni kampanii „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”, podkreśla związki między pokojem i edukacją. Zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w edukacji – w przekazie edukacyjnym, w wychowaniu, w przestrzeniach związanych z edukacją – w szkołach i przedszkolach, na uczelniach, w ośrodkach wychowawczych, w ich otoczeniu oraz w drodze do nich. Bezpieczeństwo w edukacji odnosi się do relacji zarówno między uczniami i uczennicami, jak i między nimi a dorosłymi – kadrą pedagogiczną i zrządzającą.

Kampania podkreśla także znaczenie edukacji, która sprzyja porozumieniu i pokojowym relacjom – w domu, w szkołach, na ulicach, między grupami etnicznymi, religijnymi, między państwami – edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.

Prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym manipulacjom, sprawiając, że dziewczynki (a także kobiety), osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQI, migrantki i migranci są szczególnie narażone na wykluczenie z dostępu do tego podstawowego prawa. Edukacja jest podstawowym narzędziem budowania sprawiedliwości, pokoju, porozumienia i równości. Edukacja musi być wolna od dyskryminacji i przemocy, bowiem poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe dla możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności.

Także w tym roku Autonomia zwraca także uwagę na sytuację kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami oraz na przemoc wobec nich ze strony bliskich, jak i instytucji.

Edukacja ma fundamentalne znaczenie zarówno jako działanie zapobiegające (prewencyjne, profilaktyczne), jak i powstrzymujące przemoc.
Właśnie z tych powodów szczególne znaczenie ma dla nas współpraca z grupami i instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją a także z mediami.

W trakcie kampanii z jednej strony zwracamy uwagę na problem całego społeczeństwa jakim jest przemoc ze względu na płeć mająca charakter i skalę epidemii, z drugiej strony informujemy i uczymy, w jaki sposób można się przeciwstawiać i zapobiegać przemocy. Podkreślamy możliwości i rolę jaką ma do odegrania każdy z nas, każda szkoła, każda instytucja, lokalne społeczności, a także instytucje Państwa.

Od 2007 roku Autonomia koordynuje działania współpracujących z nią wolontariuszek i wolontariuszy, organizacji i instytucji głównie w Krakowie, ale także w całym kraju. Łącznie działania przez nas koordynowane zostały podjęte w ok. 60 wsiach, miejscowościach i miastach. Bezpośrednimi działaniami (uczestnicząc w szkoleniach, spotkaniach, zajęciach, lekcjach, pogadankach, projekcjach, konferencjach, marszach, happeningach i innych wydarzeniach) zostało objętych ponad 10 tys. osób. Do ponad 3 mln. dotarłyśmy z antyprzemocowymi spotami, reklamami – dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych, telewizji tramwajowej i in.

Także w tym roku współpracujemy z kilkunastoma lokalnymi liderkami – wolontariuszkami, które podejmują działania w swoich środowiskach i społecznościach lokalnych. Przez 16 dni zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt wydarzeń w całym kraju. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w warsztatach, zajęciach edukacyjnych, spotkaniach i dyskusjach. Nie zabraknie spektakli i happeningów, projekcji filmowych i wystaw. W programie przewidziane są również tzw. żywe biblioteki. Szczegóły wszystkich wydarzeń można znaleźć na www.kampania16dni.pl

Włącz się w kampanię:

Polub nasza stronę na facebooku: https://web.facebook.com/autonomia.fundacja/

Skorzystaj z przygotowanej przez nas nakładki: https://web.facebook.com/autonomia.fundacja/posts/10155636285383382?_rdc=1&_rdr

Weź udział w proponowanych przez nas wydarzeniach: http://kampania16dni.pl/kalendarz/

Skorzystaj z przygotowanych przez nas materiałów i ulotek: http://kampania16dni.pl/dolacz/materialy-graficzne/

Zorganizuj własne działanie: http://kampania16dni.pl/dolacz/poradnik-dla-organizatorek-wydarzen/

Przekaż darowiznę na darmowe zajęcia dla dziewcząt i chłopców jak skutecznie zapobiegać konfliktom, przeciwstawiać się przemocy i współpracować.

 

Kampania organizowana przez Autonomię odbywa się pod patronatami honorowymi: Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dra hab. Marcina Pałysa prof. UW, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Patronaty i matronaty medialne przyznały następujące redakcje: Wysokie Obcasy, Radio TOK FM, Niebieska Linia – pismo poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Głos Nauczycielski, pismo feministyczne Zadra, portal organizacji pozarządowych NGO.PL oraz Codziennik Feministyczny.

Organizacja wydarzeń w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2017 roku jest możliwa dzięki wsparciu otrzymanemu przez Autonomię Fundacji Batorego w ramach grantu instytucjonalnego oraz wolontaryjnej pracy kilkudziesięciu osób.

Na wszystkie wydarzenia w wstęp wolny! Na część wydarzeń ilość miejsc ograniczona – osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze zapisy (szczegółowe informacje znajdują się przy opisach poszczególnych wydarzeń)!

kampania16dni.pl/kalendarz/

 

KLUCZOWE DATY KAMPANII

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
Dzień 25 listopada został wybrany przez ONZ dla upamiętnienia zamordowania sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w 1960 roku, w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

29 listopada – Międzynarodowy Dzień Obrończyń Praw Człowieka
Defending Women Defending Rights to międzynarodowa kampania zainicjowana w 2004 roku w celu uznania i ochrony kobiet obrończyń praw człowieka, będących aktywistkami głoszącymi konieczność egzekwowania wszystkich praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi. To także dzień uznania kobiet-obrończyń praw człowieka oraz dzień uhonorowania aktywizmu, rzecznictwa i odważnych aktów oporu.

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień AIDS obchodzimy co roku 1 grudnia. W dniu tym rozpoczynają się coroczne kampanie zachęcające do wsparcia i rozwoju programów prewencyjnych i edukacyjnych dotyczących zagadnień związanych z HIV/AIDS. Po raz pierwszy Światowy Dzień AIDS obchodzono w 1988 roku, po międzynarodowym spotkaniu ministrów zdrowia wzywającym do wzbudzenia ducha tolerancji społecznej i lepszej wymiany informacji na temat HIV/AIDS. Obchodzenie Światowego Dnia AIDS przyczynia się do wzmocnienia działań na rzecz powstrzymania epidemii AIDS.

2 grudnia – Światowy Dzień na rzecz Zniesienia Niewolnictwa Światowy Dzień na rzecz Zniesienia Niewolnictwa
2 grudnia, przywołuje datę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (rezolucja 317 (IV) z dnia 2 grudnia 1949). Poprzez rezolucję 57/195 z dnia 18 grudnia 2002, Zgromadzenie ustanowiło rok 2004 Międzynarodowym Rokiem dla Upamiętnienia Walki z Niewolnictwem i jego Zniesienia.

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnościami, 3 grudnia, mają na celu upowszechnianie zrozumienia kwestii niepełnosprawności i wzmocnienie wsparcia na rzecz godności, praw i dobrej jakości życia osób niepełnosprawnych. Celem obchodów jest także zwiększenie świadomości na temat korzyści jakie można uzyskać poprzez włączenie osób niepełnosprawnych we wszelkie formy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Temat przewodni Dnia opiera się na dążeniu do pełnego i równego korzystania z praw człowieka i uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, który to cel ustanowiony został przez Światowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1982 roku.

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu (IVD) stwarza okazję dla wolontariuszy/-ek i organizacji angażujących wolontariuszy/-ki aby wspólnie pracowałi/-ły nad projektami i kampaniami promującymi ich wkład w rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Łącząc wsparcie ONZ z poparciem organizacji obywatelskich, IVD daje niepowtarzalną możliwość współpracy agencjom rządowym, organizacjom pozarządowym, grupom obywatelskim, sektorowi prywatnemu i organizacjom angażującym wolontariuszy/-ki by osiągnąć wspólne cele. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rezolucją 40/212 dnia 17 grudnia 1985. Od tamtej pory rządy, ONZ oraz organizacje obywatelskie skutecznie przyłączały się do działań wolontariuszy/-ek z całego świata by obchodzić dzień 5 grudnia.

6 grudnia – rocznica masakry w Montrealu
6 grudnia 1989 25-letni mężczyzna wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu i strzelając zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn.
Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne. Od tego momentu wyraźnie nasilił się ruch mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet.

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Tego dnia ludzie i państwa z całego świata świętują rocznicę podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPC). Rezolucja 217A (III) Zgromadzenia Ogólnego ONZ ogłasza „Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności…”.


Wydarzenie objęte patronatem medialnym portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Autonomia
Data wydarzenia: od 2017-11-25 do 2017-12-10
Organizator:

Fundacja Autonomia

Adres:

Konrada Wallenroda 55 75, 30-867 Kraków, woj. MA

Tel.:

515 476 659

E-mail:

fundacja@autonomia.org.pl

Www:

http://www.autonomia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • bezpieczeństwo
  • kobiety
  • przeciwdziałanie przemocy
  • wychowanie