Przejdź do treści głównej

Białystok. Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-22, 13:45
archiwalne
5 grudnia 2017 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbędzie się trzecie spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

 • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: JST, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

 • 5 grudnia 2017 roku
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Spotkanie


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: 2017-12-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • ekonomia, rynek pracy
 • ekonomia społeczna
 • fundusze strukturalne
 • młodzież
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • rozwój zawodowy
 • spółdzielnie socjalne