Przejdź do treści głównej

W ministerstwie cyfryzacji powstaje kodeks cyfrowy - zgłoś propozycję

autor(ka): Ministerstwo Cyfryzacji
2017-11-24, 11:04
archiwalne
Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do zgłaszania propozycji do Kodeksu cyfrowego. Pomysły i sugestie można przesyłać do 22 grudnia 2017 r.

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie, inaugurujące prace nad stworzeniem Kodeksu cyfrowego. Naszym celem jest stworzenie jednego, spójnego aktu prawnego, który zbierze wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, rozproszone dziś w różnych aktach prawnych.

Na czym się opieramy?

Podstawą działania jest opracowany przez naszych ekspertów model Architektury Informacyjnej Państwa. Przedstawia on wszelkie zależności między Obywatelem a instytucjami państwa, a także przepływ danych i informacji między nimi. Określa także takie wymagania i standardy, które pozwolą na zbudowanie właściwej synergii rozwiązań IT w państwie. Oprócz tego, przedstawiliśmy wstępny zarys koncepcji zakresu regulacji Kodeksu cyfrowego. Materiały te dały początek dyskusji zgromadzonym na spotkaniu inauguracyjnym ekspertom z dziedziny prawa informatycznego i administracyjnego oraz przedstawicielom środowisk naukowych i akademickich. Dyskusja ta miała określić kształt Kodeksu cyfrowego oraz zagadnienia, które należałoby uwzględnić w projekcie, jak i kierunek dalszych prac.

Co chcemy osiągnąć?

Naszym priorytetem jest stworzenie regulacji, która nie tylko zbierze i ustandaryzuje w jednym akcie normatywnym zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, lecz przede wszystkim wprowadzi rozwiązania prawne pozwalające organom administracji na sprawną, kompleksową i priorytetową obsługę obywatela, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum stawianych mu obecnie wymogów informacyjnych.

Nasze cele

  • określenie zakresu podmiotowego kodeksu,
  • stworzenie logicznej, spójnej i kompletnej siatki pojęciowej,
  • ustanowienie systemu instytucjonalnego dla zarządzania procesami cyfryzacji w sferze publicznej,
  • określenie kluczowych elementów i zasad krajowej infrastruktury informacyjnej,
  • utworzenie spójnej infrastruktury państwa, na którą możliwe będzie przeniesienie funkcjonalności publicznych systemów teleinformatycznych,
  • wprowadzenie podstawowych zasad regulujących świadczenie usług publicznych,
  • ustanowienie zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania e-usług publicznych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do Kodeksu cyfrowego. Pomysły i sugestie prosimy przesyłać do 22 grudnia 2017 r. na adres mailowy:

 


Data wydarzenia: od 2017-11-24 do 2017-12-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie