Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Dzień Praw Człowieka

autor(ka): Zbigniew Majchrzak
2017-11-30, 12:45
archiwalne
Dzień Praw Człowieka to wydarzenie, które powinno skłonić nas do refleksji: czy zawsze dochodzę swoich praw i czy szanuję prawa innych ludzi. Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 8 grudnia do zorganizowania programu z okazji Dnia Praw Człowieka.

10 grudnia 1948 została podpisana "Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.Niezwykle ważny akt prawny kodyfikujący wszystkie prwa człowieka.20 listopada 1989 została przyjęta "Konwencja o Prawach Dziecka" Ten dzień jest obchodzony jako Ogólnoplski Dzień Praw Dziecka.Zdaniem Ministra Marka MICHALAKA,Rzecznika Praw Dziecka „Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski- inicjatora jej uchwalenia- w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle mówić się będzie o prawach dziecka, przypominając ,że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać”. We wcześniejszym liście do UNO, Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że w naszych programach "Młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję, dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych „ 25 stycznia 1996 powstał kolejny ważny dokument" "Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dziecka".Ważne dla ochrony dokumenty to również:

-"Karta Powinności Człowieka" ,Gdańsk ,2000 r

-"Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej" z 7 grudnia 2000 r

-Encyklika Jana XXIII "Paceum in terris" z 1963

Wszystkie te akty prawne służą poszanowaniu praw człowieka ,również tego małego człowieka- dziecka.Rzeczpospolita Polska ustanowiła instytucję RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH i RZECZNIKA PRAW DZIECKA, którzy stoją na strży tych praw.Ich niezwykle ważne kampanie społeczne służą podnoszeniu świadomości naszych praw ,co słuzy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego:

-Kampania "Równe traktowanie";

-Kampania "Za starość naszą i waszą" ,przeciwdziałąjąca alienacji seniorów

-Kampania "Nie dla bicia" ,o niestosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej jako "środka wychowawczego" przez dorosłych ,ale i w konfliktach między dziećmi

-Kampania "Odwaga ratuje życie", ucząca odwgi cywilnej w przeciwstawieniu się nieformalnym liderom ,którzy wymuszją zachowania nizgodne z prawem czy tez niebezpieczne.

Rok 2016 ,UNESCO ogłosiło ROKIEM ARYSTOTELESA.Było to uhonorowaniem zasług tego wielkiego myśliciela.Jego "Metafizyka" została przyjeta przez islam (AVERROES), judaizm (MAMONIDES) i chrześcijaństwo (św. TOMASZ z Akwinu)! Mądrość tej filozofii połączyłą trzy różne systemy religijne.Warto powrócić do metafizyki chociażby w wersji opracowanej przez św.Tomasza, który podkreślił istnienie bytu koniecznego-Boga i bytu przygodnego -człowieka.Skoro jest tylko jedna pierwsza przyczyna -jeden Bóg ,niezależnie jakie mu imię nadajemu , to wszyscy ludzie , niezależnie od koloru skóry , języka czy wyznania są Jego dziełem.Różnimy się wyłącznie tym co odróżnia jednostkę gatunku a osobą.W personalizmie TEILHARDA DE CHARDINA, osoba to człowiek dążący do doskonałości.Jak to ujął JEZUS z Nazretu "Bądzcie więc wy doskonali ,jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,48).Personalizm Teilhardowski skłąda sie z kilku etapów, pierwszy i najważniejszy dotyczy samodoskonalenia, drugi poprawy jakości swojego najbliższego otoczenia a kolejny większych struktur społecznych.Prof. Halina ROMANOWSKA-ŁAKOMY nazywa to "drogą do człowieczeństwa".Prof. Tadeusz KOTARBIŃSKI uważał, że "rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność rozkwita w pełni pod strażą rozumu (...) w wolności najcenniejsza jest jej świadomość.Większe dzieła powstają z zapału niż ze strachu, a przecież zapał ma w sobie ducha świadomej wolności".

20 listopada , zokazji Dnia Praw Dziecka , Dzieci z olsztyńskich Przedszkoli :Nr 1, Nr 16 AWP,Nr 24, Nr 39, "Promyczek" i z Szkoły Podstawowej "Piątka" ,zademonstrowały wysoką znajomość swoich praw i obowiąków. Dowiodły tym ,że kampanie społeczne RPO, RPD, NBP, Ministerstwa Zdrowia, Polikliniki MSWiA i LOP dają wymierne korzyści intelektualne i moralne.

8 grudnia przeanalizujemy cele kampanii społecznych RPO, RPD i zapisy "Konstytucji RP" .Programem tym rozpoczynamy nasze obchody

XXX-lecia RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

150-lecia urodzin Marii SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Materiały do programu:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

http://www.rpo.gov.pl/pl/content/koalicja-infolinii-bezplatny-informator

http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akcja-ZA-STAROSC-NASZA-I-WASZA-rozmawiajmy-o-Konwencji-o-prawach-osob-starszych

http://deklaracjawarszawska.pl/

http://www.jakreagowac.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=L9NXq3auTxY

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/odwaga-ratuje-zycie-nowa-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-dziecka

www.niedlabicia.pl
http://wo24.pl/rzecznik-praw-dziecka-radzi/

https://www.youtube.com/watch?v=frWP8Go-Klg&feature=youtu.be

http://www.nowaera.pl/o-nas/programy-edukacyjne/dzien-godnosci

 


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Data wydarzenia: 2017-12-08
Organizator:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Adres:

Gietkowska, 10-170 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

669950150

E-mail:

zbyszek.majchrzak@wp.pl

Www:

http://unoolsztyn.pl.tl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja obywatelska
  • prawa człowieka
  • prawa obywatela