Przejdź do treści głównej

Białystok. Warsztaty „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-05, 08:54
bezpłatne
archiwalne
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” jest ono organizowane ponownie. Bezpłatne zajęcia odbędą się 12 grudnia 2017 w Białymstoku.

Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby z listy rezerwowej (niezakwalifikowane ze względu na brak miejsc w pierwszym terminie).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie, który odbędzie się 12.12.2017 roku.

Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Informację należy przekazać do dnia 06.12.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Szkolenie

 

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Data wydarzenia: 2017-12-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • ekonomia społeczna
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • spółdzielnie socjalne
  • wyrównywanie szans