Przejdź do treści głównej

Opole. Szkolenie "Nowe zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych"

autor(ka): Anna Wiesiołek
2017-12-06, 08:43
płatne
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zaprasza na szkolenie pn. Nowe zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz efektywne planowanie zamówień publicznych. Szkolenie odbędzie się 18 grudnia 2017 r. w Opolu. Udział w szkoleniu jest płatny.

Program szkolenia:

I. Na dobry początek - zamiast wstępu:

1) Podstawowe definicje dotyczące zamówień publicznych w kontekście planowania zamówień oraz obowiązków sprawozdawczych:

 • pojęcie zamówienia publicznego,
 • cechy umowy odpłatnej,
 • zamawiający – na kim ciąży obowiązek sporządzania planów postępowań oraz składania sprawozdań,
 • tryb postępowania a procedury zamówień publicznych – wyjaśnienie i porównanie pojęć.

2) Szacowanie wartości zamówienia – wpływ na proces planowania zamówienia oraz poprawność składanego sprawozdania:

 • co jest podstawą szacowania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (jak poprawnie zdefiniować tożsamość przedmiotową, czasową i podmiotową przedmiotu zamówienia),
 • szacowanie robót budowlanych w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego,
 • udzielanie zamówień w częściach,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

II. Zasady dotyczące planowania zamówień publicznych:

1) Obowiązek sporządzania planów postępowań – nowe regulacje Pzp.

2) Plan zamówień publicznych a plan postępowań – różnice, cele sporządzania.

3) Co powinien zawierać plan zamówień publicznych:

 • optymalne agregowanie zamówień – według wartości, rodzaju, czy przedmiotu zamówienia,
 • czy pierwotne zapisy planu obligują do określonego działania,
 • określanie w planie trybu lub procedury udzielania zamówień publicznych,
 • orientacyjna czy szacunkowa wartość zamówienia – co zamieszczamy w planie,
 • czy i jak ujmować zamówienia poniżej 30 tys. €.

4) Nadzór nad realizacją i koordynacja realizacji planu zamówień publicznych.

5) Wprowadzanie zmian w planie zamówień publicznych.

6) Komunikacja w zakresie zamówień publicznych.

7) Przegląd przykładowych planów zamówień publicznych.

III. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych:

1) Jak ustalić termin udzielenia zamówienia.

2) Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €.

3) Zamówienia poniżej „progów unijnych”:

 • w zakresie działalności badawczej, naukowych i rozwojowej,
 • w zakresie działalności kulturalnej,
 • w zakresie działalności edukacyjnej.

4) Usługi społeczne.

5) Zamówienia publiczne w których uwzględniono aspekty społeczne.

6) Zamówienia wieloletnie.

7) Jak ujmować zamówienia nieprzewidziane?

8) Zmiana wartości umowy a dane w sprawozdaniu.

9) Sprawozdawczość w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp.

10) Jak korygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Krakowska, 45-018 Opole, woj. opolskie
Data wydarzenia: 2017-12-18
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Adres:

Krakowska 51, 45-018 Opole, woj. OP

Tel.:

77 454 48 29

Faks:

77 454 48 29

E-mail:

biuro@opole.frdl.pl

Www:

http://opole.frdl.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • prawo