Przejdź do treści głównej

Konkurs na mobilność ponadnarodową HUMAN SMART CITIES: wydłużony termin

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-12, 20:53
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju wydłuża do końca 2017 r. (tj. 31.12.2017 r.) okres naboru wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES. W związku z tym wprowadzono aktualizację dotyczącą okresu naboru w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (staż/ praktyka/ jednostronna wymiana pracowników) dla przedstawicieli miast, których fiszka projektowa została wybrana do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Kryteria wyboru projektów określono w regulaminie konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • podmioty ekonomii społecznej
 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%. Alokacja na konkurs wynosi: 2 500 000 zł.

Termin naboru: od 11.12.2017 do 31.12.2017

Niezbędne dokumenty:

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu!

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (DOC 50 KB) z dnia 11.12.2017 r.

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) - wersja obowiązująca od dnia 11.12.2017 r.
Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - - wersja obowiązująca od dnia 11.12.2017 r.

Załączniki


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Data wydarzenia: od 2017-12-13 do 2017-12-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • działalność międzynarodowa
 • fundusze strukturalne
 • miasto
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca międzynarodowa