Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Zamknięcie roku 2017 w organizacjach pozarządowych i organizacjach kościelnych"

autor(ka): Przemysław Karwowski
2018-01-05, 08:47
płatne
Szkolenie adresowane jest do księgowych, skarbników, osób odpowiedzialnych za finanse i podatki w organizacji pozarządowej. Celem szkolenia jest m.in. prezentacja skutków zmian w rachunkowości i ich wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2017. Kompleksowo omówione zostaną podatki z zaprezentowaniem bieżącego orzecznictwa. Szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2017 r. w Warszawie. Zaprasza Perfectum - Audit Sp. z o.o. Udział płatny.

I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2017/2018 r.

 1. Nowy wzór sprawozdania finansowego za 2017 r.
 2. Obowiązek wyboru zakresu sprawozdania finansowego zgodnego z załącznikiem nr 1 lub nr 6 ustawy o rachunkowości – porównanie.
 3. Przekształcenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.
 4. Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
 5. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:
  1. kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej,
  2. operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,
  3. ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
  4. ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne).
 6. Rachunkowość (w tym dowody księgowe i księgi rachunkowe) w zakresie realizacji i rozliczeń projektów finansowanych i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
 7. Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz rozliczenie i ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych.
 8. Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.

II. PODATKI W 2017/2018 R. (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

 1. Jednolity plik kontrolny
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
 3. Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podatku VAT, to jest:
  1. zmian związanych z ustalaniem tzw. prewspółczynnika,
  2. rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,
  3. rozliczania dotacji,
  4. działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).
 5. Zmiany w ustawach podatkowych w najbliższym czasie.

III. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (WYMAGANIA KONTROLI)

 1. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego.
 2. Rozliczanie 1 % pdof
 3. Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.
 4. Działalność statutowa nieodpłatna, statutowa odpłatna oraz gospodarcza – wpływ właściwej identyfikacji, klasyfikacji i prezentacji na wypełnianie postanowień różnych gałęzi prawa (o działal­ności pożytku publicznego, bilansowego, podatkowego i innych).

IV. DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

Szczegóły na stronie: www.perfectumaudit.pl/szkolenia-zawodowe.php


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Warszawa, Komisji Edukacji Narodowej Al., 02-777 Warszawa-Ursynów, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-02-01 do 2018-02-02
Organizator:

PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.

Adres:

Komisji Edukacji Narodowej Al. 98, 02-777 Warszawa-Ursynów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 644 27 67

Faks:

22 644 27 62

E-mail:

perfectumaudit@perfectumaudit.pl

Www:

http://www.perfectumaudit.pl/szkolenia-zawodowe.php 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • prawo