Przejdź do treści głównej

Gdańsk. Szkolenie "Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów"

autor(ka): Proxymo
2018-01-04, 08:43
płatne
archiwalne
RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a obecne prawo, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnienia osób, których dane dotyczą, zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach i. in. Organizator Proxymo Sp. z o. o. oferuje korzystne zniżki dla organizacji pozarządowych. Termin szkolenia w Gdańsku 18 stycznia 2018 r. Udział płatny.

Ramowa Program

Blok I: Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych

2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia

Blok II: Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe

a) Co jest, a co nie daną osobową ?

b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych

2. Przetwarzanie danych

3. Profilowanie danych

4. Pseudonimizacja i anonimizacja danych

5. Zbiór danych

a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?

b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych

6. Administrator danych osobowych (ADO)

7. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)

8. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

9. Osoba upoważniona do przetwarzania danych

Blok III: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Ogólne zasady

a) legalności

b) celowości

c) adekwatności

d) merytorycznej poprawności

e) ograniczenia czasowego

f) poufności i integralności danych

g) rozliczalności

h) przejrzystości

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

Przerwa kawowa

Blok IV: Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1. Prawo do przejrzystości danych

2. Prawo dostępu do danych

3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

5. Prawo do przenoszenia danych

6. Prawo do sprzeciwu

7. Prawa związane z profilowaniem danych

Przerwa obiadowa

Blok V: Obowiązki Administratora Danych

1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default

2. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych

3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego

4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach

5. Zabezpieczenie danych osobowych

a) stosowanie wewnętrznych polityk

b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych

c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług

d) zapewnienie ciągłości działania

e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych

6. Ocena skutków dla ochrony danych

7. Szacowanie ryzyka

8. Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów

Blok VI: Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1. Warunki powierzenia danych osobowych

2. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane

3. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane

4. Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VII: Transfer danych do państw trzecich

1. Transfer danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

2. Transfer danych z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń

3. Transfer danych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych

Blok VIII: Środki ochrony prawnej

1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

2. Ochrona prawna przed sądem

3. Prawo do odszkodowania

4. Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Blok IX: Wybrane zagadnienia

1. Organ nadzorczy

a) zasady ustanawiania organu nadzorczego

b) zadania i uprawnienia organu nadzorczego

2. Kodeksy postępowania i certyfikacja

3. Założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie organizatora.

Serdecznie zapraszamy!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Hotel Dal, Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk, woj. pomorskie
Data wydarzenia: 2018-01-18
Organizator:

Proxymo Sp. z o.o.

Adres:

Królewska 65a/1, 30-081 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

503 838 386

E-mail:

proxymo@proxymo.pl

Www:

https://www.proxymo.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dane osobowe
  • prawo