Przejdź do treści głównej

Gdańsk. Szkolenie "Nowe zasady organizowania i finansowania zadań przez JST w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3"

autor(ka): Jakub Porządny
2018-01-08, 08:44
płatne
Zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi i obowiązującymi z dniem 1 stycznia 2018 r. Zajęcia odbędą się 21 lutego 2018 w Gdańsku. Udział płatny.

Jeśli jesteś:
• Osobą zajmującą się problematyką opieki nad dziećmi.
• Pracownikiem gminy odpowiedzialnym za wdrażania „ustawy żłobkowej” (w tym tworzenie żłobków, finansowanie i koordynowanie opieki oraz wspieranie organizacji i instytucji podejmujących się działalności związanej z opieką nad dziećmi i rozliczaniem dotacji)
• Przedstawicielem organizacji pozarządowej zainteresowanej prowadzeniem placówki opieki.
• Kontrolerem wewnętrznym, audytorem lub pracownikiem realizującym nadzór.

To dzięki szkoleniu: • Zapoznasz się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi i obowiązującymi z dniem 1 stycznia 2018 r.
• Poznasz zasady funkcjonowania rad rodziców, zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie, finansowania i zlecania zadań z zakresu opieki, obowiązki sprawozdawcze i zadania nadzorcze organów kontroli.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami, • materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału, • poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący: Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych – audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości. Posiada uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce Skarbu Państwa.

Więcej informacji -> kliknij tutaj


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Gdańsk, woj. pomorskie
Data wydarzenia: 2018-02-21
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Gdańsku

Adres:

Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, woj. pomorskie

Tel.:

58 308 47 73

E-mail:

biuro@gdansk.frdl.pl

Www:

http://www.gdansk.frdl.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • oświata