Przejdź do treści głównej

Kraków. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata"

autor(ka): dr Agnieszka Czubik
2018-01-08, 14:22
archiwalne
Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego) zaprasza do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata", która odbędzie się 5 i 6 kwietnia 2018 r. w Krakowie.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji. W załączniku dostępny jest formularz zgłoszeniowy.

Koncepcja praw człowieka i ich ochrony podlega we współczesnym świecie ciągłym przeobrażeniom. Przyczyniają się do tego zachodzące aktualnie z dużą intensywnością zjawiska gospodarcze, polityczne i kulturowe. Wspomniane zmiany odczuwalne są na poziomie powszechnym, regionalnym i krajowym. Procesy te mają także niezwykle ważne znaczenie dla jednostki, wpływając na jej funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Przedmiotem rozważań konferencji będą kwestie związane z konceptualizacją praw człowieka, dokonywanymi lub potencjalnymi naruszeniami tych praw oraz problematyka związana z krajowymi i międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka. Organizatorzy mają nadzieję, iż będzie ona okazją do dyskusji nad obecnym stanem praw człowieka, a jej interdyscyplinarny charakter przyczyni się do większej integracji badaczy z kręgu nauk społecznych.

Organizatorzy konferencji zachęcają, aby propozycje wystąpień związane były z zagadnieniami badawczymi należącymi do następujących grup tematycznych:

  • obywatelskie i polityczne prawa człowieka
  • prawa człowieka wobec zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym
  • prawa człowieka w związku z ochroną bezpieczeństwa
  • prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
  • prawa człowieka w sferze gospodarczej i socjalnej
  • prawa człowieka w kontekstach kulturowych
  • prawa człowieka trzeciej generacji

Wyróżnione obszary tematyczne w zamyśle organizatorów mają odpowiadać poszczególnym panelom dyskusyjnym, niemniej ustalenie ostatecznej listy paneli tematycznych nastąpi po upływie terminu zgłoszeń referatów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują panel studencki, podczas którego studenci będą mogli zaprezentować swoje projekty z zakresu tematów omawianych na konferencji.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, reprezentującego nauki prawne, polityczne i ekonomiczne, a ponadto przedstawicieli organów władzy publicznej, organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Organizatorzy zapraszają również do udziału przedstawicieli przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązanymi prawnymi, które determinują ich działania gospodarcze, ale mają także konsekwencje społeczne, w tym znaczący wpływ na prawa człowieka

Zgłoszenia udziału wraz z wypełnionym formularzem uczestnictwa w konferencji (w formie czynnej i biernej) prosimy przesyłać na adres email: do dnia 15 lutego 2018 r.

Informację o zakwalifikowaniu wystąpienia prześlemy najpóźniej do 28 lutego 2018 r. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii. Warunkiem udziału w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł.

Opłata konferencyjna dla studentów wynosi 200 zł.

Kontakt z organizatorami konferencji:

email: lub telefon: 506861264

strona internetowa konferencji:

http://www.uj.edu.pl/web/prawaczlowieka/start

http://www.prawaczlowieka.confer.uj.edu.pl/web/prawaczlowieka/start


Źródło: Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych
Data wydarzenia: od 2018-04-05 do 2018-04-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • nauka i technika
  • prawa człowieka