Przejdź do treści głównej

Gdańsk. Szkolenie "Zarządzanie projektem, w tym projektem partnerskim współfinansowanym ze środków UE"

autor(ka): Jakub Porządny
2018-01-09, 08:45
płatne
Zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami zarządzania projektami UE oraz aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych na lata 2014-2020 i przygotowanie ich do pracy samodzielnej oraz w zespołach projektowych. Zajęcia odbędą się 12 lutego 2018 w Gdańsku. Udział płatny.

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem beneficjenta lub potencjalnego beneficjenta realizującego lub zamierzającego realizować projekty współfinansowane z UE.
• Menadżerem.
• Członkiem zespołu projektowego.
• Osobą z kierownictwa beneficjenta, która nadzoruje projekty w swoich jednostkach i reprezentuje beneficjenta na zewnątrz.

To dzięki szkoleniu:
• Poznasz zasady realizacji rzeczowej projektu.
• Nabędziesz umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie.
• Poprawnie przygotujesz wniosek o płatność.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący: Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji -> http://gdansk.frdl.pl/zarzadzanie-projektem-w-tym-projektem-partnerskim-wspolfinansowanym-ze-srodkow-ue/


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Gdańsk, woj. pomorskie
Data wydarzenia: 2018-02-12
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Gdańsku

Adres:

Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, woj. pomorskie

Tel.:

58 308 47 73

E-mail:

biuro@gdansk.frdl.pl

Www:

http://www.gdansk.frdl.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • zarządzanie