Przejdź do treści głównej

Więcej czasu na nadesłanie dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu

autor(ka): Forum Odpowiedzialnego Biznesu
2018-01-09, 13:32
archiwalne
Do 17 stycznia Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się przedłużyć nabór dobrych praktyk biznesu z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju do największego przeglądu CSR w Polsce – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja działań jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl.

- Przełom roku to wyjątkowy czas w większości firm. Liczne pytania i prośby zainteresowanych udziałem w tworzeniu największego przeglądu działań CSR w Polsce w 2017 roku sprawiły, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu o tydzień terminu nadsyłania dobrych praktyk do Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017". Zależy nam by nasza publikacja była jak najbardziej kompleksowym przeglądem i mamy nadzieję, że ta zmiana pomoże firmom, które jeszcze nie prezentowały swoich działań w Raporcie w podjęciu decyzji o zgłoszeniu swoich praktyk, a organizacje, których działania były już kiedyś publikowane będą mogły zgłosić swoje nowe, jak i wieloletnie inicjatywy - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

16. edycja Raportu - największa doroczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu - ukaże się tym razem w kwietniu. Przygotowanie publikacji poprzedza etap naboru działań z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, realizowanych w 2017 roku. Firmy mogą zgłaszać swoje praktyki do 17 stycznia 2018 roku. Prezentacja raportu odbędzie się 12 kwietnia 2018 rok podczas 7. Targów CSR (http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/), które w tym roku będa przebiegać pod hasłem "Biznes we współpracy.

ZGŁOŚ DOBRĄ PRAKTYKĘ

Cele Zrównoważonego Rozwoju po raz drugi w Raporcie

Tegoroczna edycja raportu jest drugą, w której do dobrych praktyk firm przyporządkowane zostaną Cele Zrównoważonego Rozwoju, do osiągnięcia których dane działania się przyczyniają.

W oparciu o działania CSR zgłoszone do ubiegłorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (za rok 2016) Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało Infografikę– Mapę DOBRYCH PRAKTYK WSPIERAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/mapa-dobrych-praktyk-wspierajacych-realizacje-celow-zrownowazonego-rozwoju/) Mapa Zawiera 17 SDGs, którym przyporządkowanych zostało 37 praktyk firm-partnerów FOB, które zakwalifikowane zostały do poprzedniej edycji raportu wraz z celem, którego realizację wspierają.

- Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas interaktywna Mapa dobrych praktyk wspierających SDGs będzie inspiracją i swego rodzaju podpowiedzią dla firm, które jeszcze nie zgłosiły swoich działań do Raportu, mając wątpliwości, którego Celu ONZ dotyczy ich praktyka – mówi Marzena Strzelczak.

W ten sposób FOB przyłącza się do promocji Celów, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu − brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

Nabór praktyk

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2017 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2017 roku.

Praktyki i inicjatywy zostaną zakwalifikowane do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jednego z siedmiu obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, koordynatorka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: ).


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Data wydarzenia: od 2018-01-09 do 2018-01-17
Organizator:

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Adres:

Szpitalna 5 20, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 627 18 71

E-mail:

biuro@fob.org.pl

Www:

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • współpraca z biznesem