Przejdź do treści głównej

Konsultacje Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

autor(ka): Małgorzata Sikora
2018-01-17, 15:00
archiwalne
Opinie i uwagi do projektu uchwały mogą składać w szczególności organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego. Konsultacje prowadzone są w dniach 16 – 30 stycznia 2018 r.

W konsultacjach można wziąć udział w formie:

 • Pisemnej poprzez składnie wypełnionego formularza konsultacyjnego:
  – drogą elektroniczną na adres: ,
  – drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź)
  – osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź)
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia
 • Bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) – dowiedz się więcej
 • Konsultacji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego

Pełen tekst ogłoszenia


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Data wydarzenia: od 2018-01-17 do 2018-01-30
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Www:

http://www.bo.lodzkie.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • aktywność obywatelska
 • budżet obywatelski
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca z administracją