Przejdź do treści głównej

Legnica. Ustanowiono nagrodę „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”

autor(ka): opr. red.
2018-01-24, 14:17
archiwalne
(PAP) Ustanowiona została nagroda „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”, którą otrzymają osoby, organizacje, stowarzyszenia i instytucje za budowanie mostów pojednania.

Fundatorem wyróżnienia jest prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. A powstało ono z inicjatywy organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych. Kandydatów można zgłaszać do 15 kwietnia br.

Nagroda (w formie statuetki) im. Jürgena Gretschela, legniczanina zmarłego 23 października 2016 roku w wieku 75 lat, przyznawana będzie za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz tolerancji, wzajemnego szacunku, współpracy, poszanowania innych ludzi, umacniania dialogu międzykulturowego i międzynarodowego. Przyzna ją kapituła złożona z przedstawicieli świata kultury i nauki, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych stowarzyszeń.

Jürgen Gretschel przez całe życie propagował wielokulturową historię Dolnego Śląska i szacunek do ziemi ojczystej. Robił to zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Przez wiele lat, jako przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami, zachęcając je do dialogu ponad podziałami i walki z nietolerancją. Szczególnie dużą wagę przykładał do wychowania młodzieży, którą uczył dziejów swojego regionu i lokalnego patriotyzmu wyrażającego się miłością do ziemi rodzinnej. W latach 1999-2000 brał udział w reformie szkolnictwa, gdzie przeforsował wprowadzenie w szkołach gimnazjalnych i średnich przedmiotu dotyczącego wiedzy o regionie. To tylko niektóre inicjatywy Jürgena Gretschela, które zjednały mu powszechny szacunek.

W pamięci legniczan zapisał się jako człowiek wielkiej erudycji, pasjonat dziejów naszej małej ojczyzny, ale również jako człowiek dobry, życzliwy, tolerancyjny i skromny. To o nim Jerzy Starzyński, twórca Festiwalu Świat pod Kyczerą powiedział: „Wyrabiał „bomby” i wysadzał w powietrze mury, a mimo to cieszył się powszechnym szacunkiem ludzi. Trudno się dziwić, gdyż bomby legnickie są legendarnym przysmakiem miejscowej kuchni, której był znawcą i popularyzatorem, a mury, które burzył, to tkwiące w ludzkich sercach i umysłach stereotypy i uprzedzenia”.

Regulamin nagrody oraz formularz wniosku dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miasta www.legnica.euw zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” www.pamiec-dialog.pl w zakładce Kapituła nagrody „Śląskie niebo Jürgena. Gretschela”. Wnioski nagrodowe należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”: 59-220 Legnica, ul. Staszica 2/6; e-mail: pamięć- – w terminie do 15 kwietnia 2018 r.


Informacja pochodzi z Serwisu Samorządowego PAP.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego
Data wydarzenia: od 2018-01-24 do 2018-04-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • historia
  • kultura
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • wielokulturowość
  • współpraca międzynarodowa