Przejdź do treści głównej

Konsultacja w sprawie Programu „Edukacja” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021)

autor(ka): opr. mm, ngo.pl
2018-01-30, 15:02
archiwalne
20 grudnia 2017 r. została podpisana umowa międzyrządowa między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem (tzw. Państwami-Darczyńcami), która rozpoczyna proces przygotowania założeń poszczególnych programów w niej uwzględnionych. Obszary programowe określone w umowie międzyrządowej dla programu „Edukacja” to: edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży. Konsultacje dot. tego programu potrwają do 5 lutego 2018 r.

W założeniach programu muszą zostać uwzględnione (jako obszary szczególnej troski Państw-Darczyńców): współpraca instytucjonalna, edukacja włączająca (np. dla studentów z niepełnosprawnościami lub z innych kręgów kulturowych), mobilność studentów i pracowników szkół wyższych, wprowadzanie praktycznych komponentów do programów nauczania (np. poprzez budowanie lub wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, praktyki uczniów/studentów).

Państwa–Darczyńcy, ogłaszając założenia programów planowanych do finansowania w ramach Mechanizmów Finansowych 2014-2021 (szczegółowe założenia zawarte są w dokumencie o nazwie „Blue Book”, w odniesieniu do obszaru edukacji (strony 11-12) określiły, że głównym celem udzielanego wsparcia ma być wzmocnienie kapitału ludzkiego i bazy wiedzy. Dodatkowo postanowiono, że wszystkie programy mają uwzględniać zasady równego traktowania, priorytetowo traktowane będą partnerstwa dwustronne (pomiędzy Polską a Państwem-Darczyńcą) prowadzące do zmian jakościowych.

Biorąc pod uwagę zakres i różnorodność wsparcia, jakie polskie szkoły, uczelnie i inne instytucje/ organizacje aktywnie działające w obszarze edukacji (w tym oferujące kształcenie, kreujące politykę w zakresie edukacji na każdym poziomie) otrzymują w ramach innych programów międzynarodowych (np. program Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią nt. form wsparcia, jakie powinien zaoferować program „Edukacja”, poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań w ankiecie.

Ankieta będzie aktywna do 5 lutego 2018 r.

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę z ankietą, prosimy skopiować link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ankieta_edukacja_eea_grants i wkleić go bezpośrednio w okno przeglądarki, z której Państwo na co dzień korzystają.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazane sugestie dotyczące kształtu przyszłego programu „Edukacja”!

Operator programu „Edukacja”


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data wydarzenia: od 2018-01-30 do 2018-02-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • kształcenie ustawiczne
  • młodzież
  • oświata
  • przedsiębiorczość
  • rynek pracy