Przejdź do treści głównej

Kraków. Młodzi, uważni i zaangażowani. Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”

autor(ka): opr. red
2018-01-31, 13:13
archiwalne
Dostrzegają potrzeby społeczności szkolnej i lokalnego środowiska, nie boją się wprowadzać zmian i zachęcać innych do działań prospołecznych, działają bezinteresownie, a satysfakcją są dla nich więzi międzyludzkie, które starają się budować – to wspólny rys wszystkich dotychczasowych laureatów Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Jeszcze do 2 marca można zgłaszać kandydatów i kandydatki do 24. krakowskiej edycji tego konkursu.

Organizatorami są MDK „Dom Harcerza” i Urząd Miasta Krakowa. Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej, 2 i 3 gimnazjum oraz 1–4 szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej. Jury wyłoni do czterech laureatów w kategorii „Ósemka Junior” (7-8 klasa szkoły podstawowej, 2 klasa gimnazjum) oraz do czterech laureatów w kategorii „Ósemka Senior” (3 klasa gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub ponadpodstawowa).

Kandydaci muszą wyróżniać się m.in. konsekwentną pracą na rzecz potrzebujących, podejmowaniem służby w interesie społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy oraz nienaganną postawą w życiu codziennym.

Konkurs kończy się przyznaniem tytułu laureata 24. edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Spośród laureatów jury wyłania jednego reprezentanta Krakowa do ogólnopolskiej edycji. Jury może również przyznać wyróżnienia. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać: indywidualnie każdy mieszkaniec Krakowa, grupa mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia oraz inna instytucja lub organizacja. Dopuszcza się też możliwość zgłoszenia przez samego zainteresowanego. Do zgłoszenia powinny być dołączone dwie różne rekomendacje.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie życzliwości na co dzień jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia na stronach internetowych Portalu Edukacyjnego. Źródło: www.krakow.pl


Data wydarzenia: od 2018-01-31 do 2018-03-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • młodzież
  • społecznicy
  • wolontariat
  • wolontariusze