Przejdź do treści głównej

Konsultacje społeczne projektu regulaminu FIO 2018

archiwalne
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zwraca się z otwartym zaproszeniem do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego projekt dokumentu został uzgodniony i zaaprobowany przez Komitet Sterująco-Monitorujący FIO.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych: do zgłaszania uwag i propozycji na adres , do dnia 15 lutego 2018 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Po zakończeniu konsultacji Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Ogłoszenie o konsultacjach znajduje się także pod linkiem:

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminu-konkursu-fio-w-2018-r


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Data wydarzenia: od 2018-02-01 do 2018-02-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie