Przejdź do treści głównej

Kraków. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KOM - rekrutacja do 16 lutego 2018

autor(ka): Anna Stebnicka
2018-02-05, 12:32
archiwalne
Do 16 lutego 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na VIII nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

W ramach pro­jek­tu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, udzielamy wspar­cia szkoleniowego i dorad­czego osobom zain­teresowanym założe­niem nowe­go przed­siębiorstwa społeczne­go lub utworze­niem miejsca pra­cy w ist­nieją­cym przed­siębiorstwie społecznym.

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

  • szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • wsparcie finansowe w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
  • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Więcej infor­ma­cji na tem­at pro­jek­tu oraz doku­men­ty rekru­ta­cyjne moż­na znaleźć na stronie http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/wsparcie-finansowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Coworkingu Społecznego pod numerem telefonu 12 633 51 54.

„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: es.malopolska
Miejsce: Punkt Coworkingu Społecznego MOWES KOM Kraków, Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. Małopolskie
Data wydarzenia: od 2018-02-05 do 2018-02-16
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Adres:

Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. Małopolskie

Tel.:

12 633 51 54

Faks:

12 633 51 54

E-mail:

mistia@mistia.org.pl

Www:

http://www.mistia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości