Przejdź do treści głównej

Kraków. Kurs R dla początkujących

autor(ka): Anna Kwiat
2018-02-08, 08:31
płatne
archiwalne
Kurs R dla początkujących jest dla osób, które chcą nauczyć się podstaw darmowego programu R o ogromnych możliwościach oraz zautomatyzować czynności regularnie powtarzane lub tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 12-14 lutego 2018 w Krakowie. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

  • zainstalować potrzebne programy (R, interfejs RStudio),
  • wykonywać operację na wektorach, macierzach, ramkach danych i listach,
  • zarządzać danymi,
  • tworzyć skrypty, które zawierają m.in. pętle, instrukcje warunkowe i funkcje,
  • szacować i zinterpretować model liniowy oraz pracować nad jego specyfikacją,
  • analizować wariancję,
  • przetwarzać dane,
  • rysować atrakcyjnie wyglądające wykresy.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do R:

• specyfika oprogramowania open source,

• instalacja programu R oraz interfejsu RStudio,

• zapoznanie się z RStudio,

• wpisywanie poleceń do konsoli,

• pisanie skryptów,

• katalog roboczy,

• przestrzeń robocza,

• kasowanie, zapisywanie i wczytywanie obiektów,

• wczytywanie kodu z pliku,

• wyszukiwanie, instalacja i ładowanie pakietów,

• korzystanie z pomocy.

2. Wektory:

• wybrane atrybuty obiektów: struktura, klasa,

• rodzaje wektorów, sprawdzenie, konwersja,

• operacje na wektorach tekstowych (pakiet stringr),

• operacje na wektorach wartości logicznych,

• operacje na wektorach numerycznych,

• czynniki,

• operacje na datach.

3. Obiekty zawierające dane:

• macierze,

• listy,

• funkcja automatyzująca: lapply,

• ramka danych: data.frame,

• importowanie i eksportowanie do danych tekstowych (csv),

• szybszy dostęp do danych.

4. Podstawy programowania:

• pętle: for i while,

• instrukcje warunkowe,

• tworzenie funkcji przez użytkownika.

5. Podstawowe metody statystyczne:

• popularne funkcje matematyczne i statystyczne,

• test t-Studenta na równość średnich,

• model liniowy,

• analiza wariancji.

6. Pakiet służący do przetwarzania danych - dplyr:

• filozofia uporządkowanych danych,

• ramka danych - tbl_df,

• przeglądanie danych,

• problem braku danych,

• wybieranie wierszy (filtrowanie, losowanie),

• filtrowanie kolumn (zmiennych),

• tworzenie nowych zmiennych,

• grupowanie danych,

• sortowanie,

• podsumowywanie,

• łączenie zbiorów danych.

7. Wizualizacja danych:

• podstawowe wykresy jednej zmiennej: punktowy, słupkowy, kołowy, histogram,

• pudełkowy,

• wykresy wielu zmiennych,

• rysowanie wykresów obok siebie,

• palety kolorów.

8. Pakiet do tworzenia zaawansowanych wykresów - ggplot2:

• gramatyka wizualizacji: dane, estetyki i geomy,

• wykresy punktowe,

• wykresy słupkowe,

• wykresy liniowe,

• wykresy pudełkowe,

• tytuł, legenda, opisy osi,

• motywy wykresu.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-r-analiza-danych-i-wizualizacja,s2,769.html


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Cognity Sp. z o.o., Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
Data wydarzenia: od 2018-02-12 do 2018-02-14
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-r-analiza-danych-i-wizualizacja,s2,769.html 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie