Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Cykl spotkań: 30 lat Rzecznika Praw Obywatelskich

autor(ka): Zbigniew Majchrzak
2018-02-08, 14:01
Z okazji 30-lecia działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji stojącej na straży naszych praw obywatelskich, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele organizują cykl programów edukacyjnych, szczególnie tych, których autorem jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają do udziału w programach edukacyjnych z okazji 30-lecia RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Jak uczcimy ten piękny jubileusz? Podnosząc poziom swojej wiedzy o prawach i o obowiązkach obywateli i praktycznie stosując te wiedzę w codziennym postępowaniu. Skorzystamy też z mądrych kampanii społecznych RPO:
"Równe traktowanie"
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja
http://www.rpo.gov.pl/pl/content/koalicja-infolinii-bezplatny-informator
http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie
"Za starość waszą i naszą" https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akcja-ZA-STAROSC-NASZA-I-WASZA-rozmawiajmy-o-Konwencji-o-prawach-osob-starszych

Programy dedykujemy:
Panu Dr Adamowi BODNAROWI,Rzecznikowi Praw Obywatelskich
Pani Prof. Irenie LIPOWICZ, Rzecznik praw Obywatelskich
ŚP. Dr Jauszowi KOCHANOWSKIEMU, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który zginął w katastrofie lotniczej
Panu Krzysztofowi SZERKUSOWI, Terenowemu Pełnomocnikowi Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku

Na stronie RPO czytamy:
"Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?
Rzecznik Praw Obywatelskich Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Rzecznik pracuje dla ponad 38 mln obywateli, jego zespół to niespełna 300 osób. Nie zawsze udaje się im naprawić to, co nie działa w relacjach obywateli z państwem. Ale np. w 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawami 30 tysięcy osób, informacji udzielił prawie 40 tysiącom obywateli, a sprawy dotyczące większych grup zgłosił w prawie 300 wystąpieniach do różnych ministerstw i instytucji, 500 wystąpieniach z urzędu oraz w 21 wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego.

Posłuchaj, jak Adam Bodnar opowiada o tym, czym się zajmuje RPO (wywiad red. Romana Czubińskiego, Radio Plus Łódź, 14 kwietnia 2016 r.)
Kto może się zwrócić o pomoc?
Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje się pod władzą RP), a także grupa obywateli lub organizacja może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itd.)
Jeśli uważają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, mogą Państwo złożyć wniosek (nazywany potocznie skargą) do Rzecznika Praw Obywatelskich. JAK TO ZROBIĆ? Wniosek do Rzecznika jest wolny od jakichkolwiek opłat.

Jeśli nie wiedzą Państwo, czy sprawa, z którą chcecie się zwrócić należy do kompetencji Rzecznika, chcielibyście dopytać, jak dokładnie napisać wniosek i jakie dołączyć dokumenty, macie inne pytania lub potrzebujecie informacji, ZADZWOŃCIE na bezpłatną infolinię 800 676 676.

Rozmowy są bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych na terenie całego kraju. W Infolinii pracują kompetentni i życzliwi pracownicy BRPO.
Jak Rzecznik może zareagować na wnioski obywateli? Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi działalność przede wszystkim na podstawie wpływających do niego wniosków, będących jednym z konstytucyjnych środków ochrony wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Wniosek jest wolny od opłat i nie wymaga szczególnej formy. Od początku istnienia urzędu, w latach 1988-2012 do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ogółem 1 221 019 spraw (średnio ok. 50 tys. rocznie). W ciągu 25 lat działalności przyjęto w Biurze RPO 104 400 interesantów i udzielono 262 828 informacji prawnych drogą telefoniczną."


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Miejsce: Szkoły i Przedszkola w Olsztynie
Data wydarzenia: od 2018-02-21 do 2019-01-13
Organizator:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Adres:

Gietkowska, 10-170 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

669950150

E-mail:

zbyszek.majchrzak@wp.pl

Www:

http://unoolsztyn.pl.tl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • młodzież
  • prawa obywatela
  • wychowanie