Przejdź do treści głównej

Łódź. Kampania "Uwolnić niepełnosprawnych"

autor(ka): Fundacja Nova z Łodzi
2018-02-12, 09:26
archiwalne
Fundacja Nova wraz z gazetą Heraldyk Polski oraz wieloma zainteresowanymi tematem organizacjami i podmiotami uruchamia kampanię społeczną pod nazwą „Uwolnić niepełnosprawnych”. W ramach kampanii podejmowane będą działania mające na celu wprowadzenie przepisów i procedur niwelujących bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodny dostęp do budynków, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej.

Celem kampanii jest nagłaśnianie problemów osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, a zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich, z pokonywaniem barier architektonicznych.

Jedną z największych barier dla wymienionych jest pokonywanie schodów co ogranicza dostęp do budynków, zwłaszcza budynków publicznych jak szkoły, urzędy, przychodnie, placówki kulturalne i wiele innych. Brak podjazdów, wind lub innych urządzeń umożliwiających pokonanie schodów uniemożliwia w bardzo wielu sytuacjach skorzystanie przez osobę niepełnosprawną z tych samych praw jakie mają osoby w pełni sprawne.

Czy zatem osoby niepełnosprawne nadal mają żyć na marginesie społeczeństwa, mają być pozbawione szans na wykorzystanie swojego potencjału, możliwości rozwoju, mają być wykluczone z integracji społecznej?

Czy niepełnosprawność musi być przyczyną życia w oderwaniu od realnego świata?

Wózek inwalidzki nie powinien być skazaniem na zamknięcie w czterech ścianach jak w wielu wypadkach to teraz wygląda!

Nasza kampania to podjęcie po raz kolejny (wiele takich prób już było podejmowanych przez różne organizacje) wszelkich możliwych działań i pobudzenia wszystkich organizacji i instytucji w celu wprowadzenia zmian w przepisach, które wymusiłyby wyposażenie budynków w rozwiązania umożliwiające dostęp do nich przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Chcemy w kampanii wykazać, że koszty takich rozwiązań nie zawsze muszą być wysokie, że wystarczy odrobina dobrej woli aby znacząco poprawić jakość życia wszystkich - nie tylko osób niepełnosprawnych ale także ich otoczenia. Skorzystają na tym nie tylko sami zainteresowani, ale także ich rodziny, opiekunowie, otoczenie. Chcemy zapoznać osoby nie znające problemów powodowanych przez bariery architektoniczne z rozwiązaniami technicznymi innymi niż drogie windy lub platformy wjazdowe, gdyż bardzo często o nich po prostu nie wiedzą.

W ramach kampanii gazeta Heraldyk Polski nieodpłatnie udostępniła swoje łamy umożliwiając publikowanie artykułów dotyczących tematu kampanii, każdy może liczyć na zamieszczenie nadesłanych materiałów jeśli będą zgodne z podstawowym zakresem kampanii.

Aktualnie zamieszczone treści można znaleźć link

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym los niepełnosprawnych jest nieobojętny.

kontakt :


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja "Nova"
Data wydarzenia: od 2018-02-12 do 2018-06-30
Organizator:

Fundacja "Nova"

Adres:

Gdańska 87, 90-613 Łódź,

E-mail:

fundacjanova.1@gmail.com

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • architektura
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • wyrównywanie szans