Przejdź do treści głównej

Wesprzyj Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć!

autor(ka): Magdalena Zybała
2018-02-13, 14:23
archiwalne
Wesprzyj Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć!
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przez 15 lat działalności udzieliło bezpłatnej pomocy prawnej niemal 15 tysiącom osób. Teraz to Centrum potrzebuje Waszego wsparcia! Rozpoczęliśmy kampanię crowdfundingową, której celem jest zebranie środków (w wysokości 3 000,00 zł), które pozwolą nam dofinansować utrzymanie biura CPPHN w tym roku, tj. częściowo pokryją koszty czynszu i rachunków. Bardzo prosimy o pomoc!

Kim jesteśmy i co robimy?

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie.

Naszą misją jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce.

Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

Wierzymy, że prawa człowieka mają charakter powszechny, ale osoby w szczególnie trudnej sytuacji często potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły je zrealizować. Nasz zespół składa się głównie z prawników, ponieważ wierzymy, że dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest gwarantem realizacji praw człowieka.

Przez 15 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej niemal 15 000 osób!

Oprócz świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej, prowadzimy także regularne monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmujemy interwencje prawne i działalność rzeczniczą, realizujemy projekty badawcze i edukacyjne oraz podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi.

Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, w szczególności z Biurem Krajowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym nieprzerwanie od 2003 r., z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Fundacją La Strada oraz z Europejską Siecią na Rzecz Bezpaństwowców (ENS).

Z czego jesteśmy dumni?

Wyobraźcie sobie niemal 15 tysięcy ludzkich historii, historii ludzi, którzy dzięki uzyskanej od CPPHN pomocy uwierzyli, że godność i prawa człowieka to nie tylko piękne, puste słowa, ale coś, co przysługuje każdemu z nas, niezależnie od tego kim się jest i skąd pochodzi. Z tego, ilu osobom udało nam się pomóc jesteśmy dumni najbardziej!

Ponadto, nasze stowarzyszenie jest Laureatem 8 edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003), za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom i innym cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony przed prześladowaniem i naruszeniem fundamentalnych praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw wspierających integrację, pokojowe współistnienie oraz zmniejszanie konfliktów międzykulturowych.

Prezes Centrum, Katarzyna Przybysławska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Cel kampanii

Decyzja polskich władz o bezterminowym wstrzymaniu środków z Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI), stanowiących dotychczas podstawowe źródło finansowania naszej działalności, spowodowała zapaść finansową organizacji. Zmuszeni byliśmy ograniczyć skalę zadań, zmniejszyć zespół i wynajmowaną przestrzeń biurową, a także częściowo przeformułować działania.

W obliczu najpoważniejszego kryzysu w 15-letniej historii organizacji, rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania działalności Centrum. Dlatego też rozpoczęliśmy niniejszą kampanię, której celem jest zebranie środków (w wysokości 3 000,00 zł), które pozwolą nam dofinansować utrzymanie biura CPPHN w tym roku, tj. częściowo pokryją koszty czynszu i rachunków.

Mocno wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję! Każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego bardzo prosimy o chociaż symboliczne wsparcie.

Prosimy, wesprzyjcie naszą kampanię i pomóżcie nam nadal pomagać!

Nagrody

W podziękowaniu przygotowaliśmy symboliczne nagrody, które przekażemy osobom wspierającym naszą kampanię!

Dziękujemy za każdy gest wsparcia!

LINK DO KAMPANII: https://pomagamy.im/CPPHN


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć - kampania crowdfundingowa
Data wydarzenia: od 2018-02-13 do 2018-04-12
Organizator:

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Adres:

Krowoderska 11 lok. 7, 31-141 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 633 72 23

Faks:

12 423 32 77

E-mail:

biuro@pomocprawna.org

Www:

http://www.pomocprawna.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność
  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie