Przejdź do treści głównej

Wrocław. Kurs "Podstawy VBA (Kurs Visual Basic for Applications) i formularze"

autor(ka): Anna Kwiat
2018-02-13, 08:45
płatne
archiwalne
Szkolenie "Podstawy VBA (Kurs Visual Basic for Applications) i formularze" jest dla osób, które znają program MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, chciałyby poznać ogólne zasady tworzenia oraz kodowania algorytmów, tworzenia formularzy, zautomatyzować powtarzane, czynności i tworzyć aplikacje. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 26-28 lutego 2018 we Wrocławiu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • nagrywać makropolecenia oraz je modyfikować,
 • czytać i rozumieć proste kody napisane w języku VBA,
 • sworzyć podstawowe pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel.
 • wykorzystać podstawowe formanty,
 • budować różnego rodzaju formularze,
 • używać kilku rodzajów zdarzeń formularza.

Program szkolenia

1. Makropolecenia:

 • rejestrowanie,
 • uruchamianie,
 • bezpieczeństwo,
 • edycja.

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA:

 • budowa okna edytora VBA – paski narzędzi,
 • znaczenie kolorów w kodzie,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe.

3. Wstęp do programowania:

 • procedury i funkcje,
 • operatory,
 • porównania,
 • logiczne,
 • łączenia,
 • operatory arytmetyczne,
 • typy danych VBA (zmienne i stałe),
 • liczbowe,
 • tekstowe,
 • logiczne,
 • daty i czasu,
 • ogólne.

4. Przetwarzanie tekstów:

 • łączenie ciągów znaków,
 • funkcje pobierające określony fragment tekstu,
 • funkcje zmieniające wielkość znaków,d. zagnieżdżanie funkcji.

5. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,
 • instrukcja wyboru Select Case,
 • pętla For ... Next,
 • pętla For Each ... In ... Next,
 • pętla Do ... Loop,
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem Exit.

6. VBA a skoroszyt Excel:

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • hierarchia obiektów w MS Excel,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn i wierszy,
 • operacje na wpisach aktywnej komórki,
 • odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy.

7. Podstawowe kontrolki:

 • etykieta,
 • pole tekstowe,
 • kombi,
 • lista,
 • jednokrotne pole wyboru,
 • wielokrotne pole wyboru,
 • ramka,
 • przycisk – rodzaje,
 • inne (wykorzystanie formantów niedostępnych w aplikacji Microsoft Excel).

8. Zdarzenia formularza:

 • activate oraz deactivate,
 • initialize,
 • click,
 • keydown, keypress, keyup i różnice pomiędzy tymi zdarzeniami,
 • inne.

9. Przykładowe projekty realizowane na szkoleniu:

 • formularz dodawania, aktualizacji, kasowania, filtrowania i odczytywania danych,
 • walidacja danych (sprawdzanie poprawności danych),
 • ankieta personalna (w której można dodawać np. zdjęcia),
 • formularz zarządzający arkuszami,
 • kopiowanie danych z oraz do określonego miejsca przy pomocy formularza.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-podstawy-vba-i-formularze,s2,494.html


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, ul. Racławicka 15/19 lokal 1, 53-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: od 2018-02-26 do 2018-02-28
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-podstawy-vba-i-formularze,s2,494.html 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • nowe technologie