Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE w sprawie funduszy UE w dziedzinie wartości i mobilności

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2018-02-22, 21:55
archiwalne
Komisja Europejska prowadzi do 8 marca 2018 r. konsultacje publiczne w sprawie funduszy Unii Europejskiej w dziedzinie wartości i mobilności. Celem konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Grupa docelowa

W konsultacjach udział mogą wziąć wszyscy obywatele i wszystkie organizacje.

KE oczekuje odpowiedzi zwłaszcza ze strony obywateli, organizacji i podmiotów zainteresowanych takimi tematami jak: mobilność edukacyjna; kształcenie i szkolenie oprócz mobilności; wolontariat, pomoc humanitarna, solidarność; praca z młodzieżą; mobilność pracowników; kultura, media i sztuka; obywatelstwo i wartości; wymiar sprawiedliwości, współpraca sądowa, prawa; ochrona konsumentów.

Cel konsultacji

W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Konsultacje te stanowią integralną część tego procesu, a jego celem jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Podobne konsultacje odbyły się w ramach oceny istniejących programów finansowania w UE w wielu dziedzinach polityki; dotyczyły one m.in. bieżących wyników i przyszłych wyzwań. Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w bieżących pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Równolegle do tych konsultacji prowadzone są inne konsultacje publiczne obejmujące pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje; bezpieczeństwo; migracja i azyl; infrastruktura strategiczna.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Zachęcamy do rozwijania odpowiedzi w przewidzianych do tego celu polach tekstowych – pozwoli to Komisji lepiej zrozumieć zebrane opinie.

Ankieta jest dostępna w 23 językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym z tych języków.

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba mniej więcej 30 minut.

Można przerwać wypełnianie formularza, zapisać odpowiedzi i powrócić do nich później. Kwestionariusz można pobrać w formacie PDF. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię. Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty (maks. 1 MB) w celu uzupełnienia udzielonych odpowiedzi.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych udziałem w tych konsultacjach o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości i zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie podczas wypełniania kwestionariusza online jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją tutaj. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Kwestionariusz jest dostępny tutaj.

Czas trwania konsultacji: 9 stycznia 2018 - 8 marca 2018

Obszary polityki

Konsumenci, Kultura i media, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Kształcenie i szkolenie, Zatrudnienie i sprawy społeczne, Rozszerzenie UE, European neighbourhood policy, Pomoc humanitarna, Współpraca międzynarodowa i rozwój, Sprawiedliwość i prawa podstawowe, Migracja i azyl, Regional policy, Badania naukowe i innowacje, Ekonomia sportu

Dyrekcje

Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie, Komunikacja, Współpraca Międzynarodowa i Rozwój, Edukacja, młodzież, sport i kultura, Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej, Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Migracja i Sprawy Wewnętrzne, Wspólne Centrum Badawcze, Wymiar sprawiedliwości i konsumenci, Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia, Polityka regionalna i miejska, Badania naukowe i innowacje

Odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji

Komisja opublikuje otrzymane odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Wyniki konsultacji

Komisja podsumuje otrzymane odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Odpowiedzi zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnej generacji programów finansowych.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

Kontakt

Zastrzeżenie

Uwaga: dokument ten został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i konsultacyjnych. Nie został on przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie należy zakładać, że wyraża on poglądy służb Komisji. Nie ma on charakteru rozstrzygającego ani nie stanowi oświadczenia o stanowisku Komisji w odniesieniu do kwestii objętych konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Komisja Europejska
Data wydarzenia: od 2018-01-09 do 2018-03-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • działalność międzynarodowa
  • fundusze strukturalne
  • integracja europejska
  • współpraca międzynarodowa
  • współpraca z administracją