Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE: Wykonanie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2018-02-26, 22:40
archiwalne
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej prowadzi do 20 kwietnia 2018 r. konsultacje społeczne poświęcone wykonaniu programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. Komisja Europejska wykorzysta wyniki tych konsultacji do opracowania wniosków z oceny, które z kolei zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r.

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach Komisja zaprasza osoby prywatne i organizacje. Oczekuje odpowiedzi zwłaszcza ze strony następujących beneficjentów programów rozwoju obszarów wiejskich:

 • rolników
 • przetwórców
 • sprzedawców detalicznych
 • sprzedawców hurtowych
 • osób prywatnych z obszarów wiejskich
 • krajowych organów publicznych
 • regionalnych organów publicznych
 • organizacji przedsiębiorców (np. stowarzyszeń, izb handlowych)
 • organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 • innych instytucji publicznych.

Cel konsultacji

Programy rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej otrzymują znaczne kwoty ze środków unijnych i są poddawane regularnym ocenom służącym poprawie ich wyników i zoptymalizowaniu wykorzystania środków publicznych.

Komisja Europejska wykorzysta wyniki tych konsultacji do opracowania wniosków z oceny, które z kolei zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Wypełnianie można w każdej chwili przerwać i dokończyć później. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię. Jeżeli wypełnienie kwestionariusza nie będzie możliwe, KE prosi o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

Komisja Europejska opublikuje wszystkie odpowiedzi na swojej stronie internetowej, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony danych i ograniczeń mających zastosowanie do organizacji.

W interesie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych przedstawieniem swoich uwag w ramach konsultacji publicznych o udostępnienie jej oraz podanie do wiadomości publicznej informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują, przez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Jeżeli organizacja nie poda tych informacji, zgodnie z oficjalnie przyjętymi przez Komisję zasadami zostanie umieszczona w grupie osób prywatnych (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704, i komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM (2007) 127 z 21.3.2007).

Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie podczas wypełniania kwestionariusza online jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Ich odpowiedzi zostaną wtedy potraktowane jako opinie reprezentatywne dla ich organizacji.

Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą ZAREJESTROWAĆ JĄ TUTAJ. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Konsultacje potrwają do 20 kwietnia 2018 r.

Zobacz kwestionariusz w języku polskim

Powiązane strony

Rozwój obszarów wiejskich w latach 2007–2013

Kontakt

Dyrekcja: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Dział C4 – Monitorowanie i ocena
E-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wydarzenia: od 2018-01-22 do 2018-04-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • integracja europejska
 • polityka międzynarodowa
 • rolnictwo
 • rozwój regionalny
 • współpraca z administracją