Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Program "Dzieci Holocaustu - Rok Ireny Sendlerowej"

autor(ka): Zbigniew Majchrzak
2018-03-12, 10:04
archiwalne
Holocaust jest wielką tragedią humanitarną. Nie powinien się powtórzyć nigdy i nigdy nie powinien dotknąć żadnej narodowości czy też grupy społecznej. Niestety przemoc jest wciąż obecna, czego drastycznym przykładem jest Syria... Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 14 marca o 9.30 do Parku Kusocińskiego na program "Dzieci Holocaustu - Rok Ireny Sendlerowej".

Nasz program ma na celu kształtowanie takich postaw ,które uniemożliwią powstawanie uprzedzeń i stereotypów.

Program jest objęty Honorowym Patronatem przez Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" i jest dedykowany pamięci Ofiar Holocaustu oraz Sprawiedliwym.

W programach wykorzystamy materiały edukacyjne przekazane nam przez Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" www.mojarodzina.gov.pl i książki "Dzieci Holocaustu mówią...." oraz materiały z kampanii społecznych:

RZECZNIKA PRAW DZIECKA:

-"Odwaga ratuje życie!"

http://brpd.gov.pl/kampanie-spoleczne

http://odwagaratujezycie.pl/

-"Nie dla bicia"

https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

-Równe traktowanie"

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie

Termin Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oznaczał pierwotnie, w żydowskiej tradycji, osoby pochodzenia nieżydowskiego, które były dobrymi, bogobojnymi ludźmi. Według tej tradycji, wielki zestaw praw i nakazów zawartych w Torze, ale także w księgach Miszna, Gemara i ustnej tradycji, odnosi się tylko do Żydów, którzy odziedziczyli powinności po swoich przodkach. W przeciwieństwie do nich nie-Żydzi powinni przestrzegać jedynie prostych i oczywistych, niemal powszechnie przyjętych Siedmiu Praw Noego, ustanowionych po potopie, jak zakaz zabijania ludzi czy spożywania mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia.Judaizm naucza, że „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a).Od 6 marca 2013 obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Jego ustanowienie poparł m.in. w 2012 Parlament Europejski[2]

W Dewarim (Księga Powtórzonego Prawa) 16:20 napotykamy na zupełnie wyjątkową sytuację: ten sam rzeczownik jest tu powtórzony dwa razy w całkiem bezpośrednim sąsiedztwie "Cedek cedek tirdof". Dlaczego słowo "sprawiedliwość" (cedek) jest tu powtórzone? Jak można to przetłumaczyć?W tłumaczeniu Izaaka Cylkowa czytamy: "Za sprawiedliwością, za sprawiedliwością podążaj [...]Wiele tłumaczeń chrześcijańskich nie zdaje sobie sprawy z ważności tego powtórzenia: "Dąż wyłącznie do sprawiedliwości" czytamy na przykład w Biblii Tysiąclecia, a "Usilnie będziesz się trzymał tego, co sprawiedliwe" - w Biblii Warszawsko-Praskiej.Istnieje wiele interpretacji, ale jedna z najważniejszych postrzega tu wyraźny przekaz, mówiący nam, że słowo cedek wymienione dwa razy ma oznaczać, że sprawiedliwość można osiągać wyłącznie poprzez działania sprawiedliwe, bo jedno użycie słowa cedek odnosi się do celu, a drugie - do metody.Tora mówi tu o tym, że zarówno środki jak i cel muszą być prawe - czytamy w Deraszot el ami, a rabin Simcha Bunim z Przysuchy stwierdza, że w dążeniu do prawości wolno stosować tylko środki zgodne z prawem, a nie fałszywe, nieuczciwe. "Należy dążyć do sprawiedliwości jedynie poprzez sprawiedliwość". Nie da się dojść do dobrego celu niedobrą drogą.(Opr. P. Jędrzejewski Forum Żydów Polskich )

Podobne jest podejście w naukach JEZUSA :"Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów , nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" ; "Bądzcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski", oraz MAHOMETA "godzina sprawiedliwości jest więcej warta niż rok modlitwy".A mądrość TALMUDU głosi, że "człowiek winien spełniać swoje obowiązki względem ogółu ,tak jakby to były obowiązki wobec Boga".

W naszych programach zastanowimy się nad tym jak uniknąć dramatów humanitarnych takich jak podczas Holocaustu. Więcej na: https://www.facebook.com/UniwersytetNowoczesnegoObywatela/

http://wo24.pl/tag/uno/

 

 


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Data wydarzenia: 2018-03-14
Organizator:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Adres:

Gietkowska, 10-170 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

669950150

E-mail:

zbyszek.majchrzak@wp.pl

Www:

http://unoolsztyn.pl.tl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • dzieci
  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • młodzież
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • prawa człowieka
  • równość
  • wychowanie