Przejdź do treści głównej

PFRON: konsultacje w sprawie projektu zmian do Procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-15, 17:31
archiwalne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konsultacjach w sprawie projektu zmian do Procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”. Uwagi można zgłaszać do 23 marca 2018 r.

Zaproponowane przez Fundusz zmiany dotyczą w szczególności:

  • uszczegółowienia zapisów dotyczących dodatku motywacyjnego,
  • zwiększenia, w ramach kosztów inwestycyjnych, wartości początkowej kosztów dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do 10.000 zł,
  • usunięcia zapisów dotyczących zobowiązania Wnioskodawcy w ramach zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy do wystawienia weksla własnego in blanco.

W związku z powyższym, wprowadzono dodatkowe zmiany porządkujące, bezpośrednio wynikające z ww. zmian. Ponadto wprowadzono szereg drobnych zmian w celu doprecyzowania i uszczegółowienia wcześniejszych postanowień.

Zaproponowane przez Fundusz zmiany zostały wyróżnione na tekście Procedur innym kolorem czcionki.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji ewentualnych modyfikacji za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”.

Prosimy o przekazywanie korespondencji na adres: , do dnia 23 marca 2018 r. '

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konsultacje


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data wydarzenia: od 2018-03-15 do 2018-03-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • aktywizacja zawodowa
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna