Przejdź do treści głównej

Dyżur doradczy dla organizacji pozarządowych w Szamotułach

archiwalne
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń oraz osoby, które myślą nad założeniem organizacji na dyżur doradczy. Na dyżur zapraszamy organizacje i mieszkańców powiatów szamotulskiego. Termin: 22 marca 2018 (czwartek). Godzina: 17-19. Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły (ul. Dworcowa 26, 54-500 Szamotuły).

Jeżeli masz pytania odnośnie realizacji projektów, umów podpisywanych z samorządem, przygotowujesz się do Walnego Zgromadzenia, chcesz wprowadzić zmiany w statucie lub masz inne pytania dotyczące prowadzenia organizacji przyjdź na dyżur doradczy.

TERMIN: 22 marca 2018 (czwartek)

GODZINA: 17-19

MIEJSCE: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły (ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły).

Przykładowy zakres tematów i zagadnień objętych ofertą doradztwa to m.in.:

- formalno-prawne aspekty prowadzenia organizacji - źródła finansowania działalności organizacji m.in. darowizny, zbiórki publiczne, granty, dotacje,

- tworzenie oferty zadania publicznego (w tym diagnoza, cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet - katalog kosztów kwalifikowanych)

- zarządzanie zadaniem publicznym

- działalność odpłatna, gospodarcza organizacji - korzyści, obowiązki, wyzwania
- zarządzanie organizacją (w tym m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi, budowanie zespołu, zarządzanie relacjami; zarządzanie wolontariuszami; diagnoza problemów i sposoby ich przeciwdziałania; rozwiązywanie problemów kadrowych i konfliktów) - wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta/ odbiorców wsparcia/ grupy docelowej. - współpraca organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, w tym sektorem biznesu i administracją publiczną.

- dla osób zainteresowanych założeniem fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit - tworzenie statutu; wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentów rejestrowych do sądu oraz w trakcie procesu rejestracji; rejestrowanie działalności

- Inne zagadnienia wg potrzeb.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się w:

 • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
 • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych,
 • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie,
 • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
Data wydarzenia: od 2018-03-20 do 2018-03-22
Organizator:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Adres:

Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, woj. WP

Tel.:

61 853 09 30

Faks:

61 853 09 30

E-mail:

biuro@wrk.org.pl

Www:

http://www.wrk.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • księgowość
 • obowiązki
 • pisanie projektów
 • prawo
 • zarządzanie