Przejdź do treści głównej

Białystok, Kraków, Warszawa. Zatrudnienie wspomagane w praktyce - szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy

autor(ka): Marzena Głaz-Skirzyńska
2018-03-28, 08:54
bezpłatne
Szkolenie skierowane jest do kandydatów/ek na trenerów pracy lub osób już pracujących na tym stanowisku, jednak krócej niż 12 miesięcy. Organizatorzy oferują 72 godziny bezpłatnego szkolenia z zakresu zatrudnienia wspomaganego zgodnie ze standardami EUSE. Szkolenia dla 75 osób spełniających nasze kryteria prowadzone będą w 5 grupach, śr. 15-osobowych, w trzech ośrodkach do wyboru: Białystok, Kraków, Warszawa, w różnych terminach.

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” i Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego zapraszają do udziału w szkoleniu

„Zatrudnienie wspomagane w praktyce - szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy”

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy;
 • Osoby, które już realizują zadania trenera pracy (krócej niż 12 miesięcy) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

 • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji trenera pracy w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie zatrudnienia wspomaganego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych z szerzeniem idei zatrudnienia wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Co oferujemy?

 • Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;
 • Możliwość wyboru miejsca: Białystok, Kraków, Warszawa i terminu szkolenia: 5 grup szkoleniowych;
 • Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych trenerów;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń.

Kryteria rekrutacji:

 1. Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;
 2. Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego na terenie zamieszkania;
 3. Wyrażenie gotowości do uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym (łącznie 72 godziny);
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w procesie rekrutacji;
 5. Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się poniżej lub na stronach internetowych realizatorów:

www.mydlainnych.pl www.pfzw.pl

Zapraszamy do zapoznania się również ze szczegółowym programem szkolenia oraz harmonogramem

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularzy określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz przesłanie na adres: do dnia 06.04.2018r. (dla kandydatów/ek zgłaszających się do grupy I) lub do 30.04.2018 r. (zgłoszenia na szkolenia dla grup II-V)


Miejsce: Białystok, Kraków, Warszawa,
Data wydarzenia: od 2018-04-13 do 2018-12-09
Organizator:

Stowarzyszenie "My Dla Innych"

Adres:

Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok, woj. PD

Tel.:

692 394 183

E-mail:

marzdlainnych@gmail.com

Www:

http://www.mydlainnych.pl 

Organizator:

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

Adres:

Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno, woj. PK

E-mail:

biuro@pfzw.pl

Www:

http://pfzw.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy