Przejdź do treści głównej

Konsultacje dotyczące założeń konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-04, 10:54
archiwalne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Ogłoszenie konkursu nastąpi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII pilotażowego programu „ABSOLWENT”, tj.:

 1. obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
 2. obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  1. zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
  2. zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  3. zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
 3. obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do założeń konkursu za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: do dnia 13 kwietnia 2018 r.

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data wydarzenia: od 2018-04-04 do 2018-04-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • ekonomia, rynek pracy
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • przeciwdziałanie bezrobociu
 • rozwój zawodowy