Przejdź do treści głównej

Staże i bezpłatne szkolenia – projekt „Aktywność to Twoja szansa”

autor(ka): Barbara Kulbicka
2018-04-04, 08:53
bezpłatne
Staże i bezpłatne szkolenia dla osób, w wieku od 15 do 29 rok życia, zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Aktywność to Twoja szansa”, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15 do 29 roku życia, zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Osoby spełniające ww. wymagania zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

1. Magazynier - Operatora wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Czas trwania: 75 godz./ os. (60 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

2. Kelner z elementami baristy, obsługa kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 114 godz./os.(40 godz. teorii + 74 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (8 godz.), warsztaty z baristyki (16 godz.), obsługa komputera (50 godz.)

3. Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 150 godz./os. (44 godz. teorii + 106 godz. praktyki)

Każdy uczestnik projektu po zakończeniu udziału w szkoleniu zostanie skierowany do odbycia 6-miesięcznego stażu zawodowego.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą takie formy wsparcia jak: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania) oraz Grupowe Poradnictwo Zawodowe.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- obiad i serwis kawowy na zajęciach grupowych,
- ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji szkolenia,
- stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Kielce, Końskie, Starachowice, woj. świętokrzyskie
Data wydarzenia: od 2018-04-18 do 2018-10-12
Organizator:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Adres:

Staszica 2a, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie

Tel.:

41 375 14 55

Faks:

41 375 14 56

E-mail:

kswp@kswp.org.pl

Www:

http://www.kswp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • młodzież
  • osoby bezrobotne
  • rozwój zawodowy