Przejdź do treści głównej

Aktywni seniorzy w powiecie ełckim. Projekt "Oferta dla seniora II"

autor(ka): Paweł Szczepański
2018-04-05, 12:17
archiwalne
Uczestniczki ubiegłorocznej edycji projektu w kinie
Caritas Diecezji Ełckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku, realizuje w tym roku projekt pod nazwą "Oferta dla seniora II". Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W tegorocznej edycji projektu udział weźmie 72 uczestników (w tym 22 osoby zależne, o ograniczonej mobilności) z powiatu ełckiego (Ełk, gminy: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki). Zadanie realizowane jest w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku. Wśród zaplanowanych do realizacji działań wymienić należy: wyjazdowe warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowo-ruchowe (pilates, basen), spotkania integracyjne, poradnictwo, usługi opiekuńczo-asystenckie, wycieczkę. Dodatkowo dla seniorów, którzy nie będą uczestnikami projektu przewidziano organizację trzech spotkań otwartych (zajęcia plastyczne). Pierwsze działania odbędą się w maju.

Zapisy do projektu prowadzone są do 14 kwietnia. Kryteria rekrutacji:

- wiek (ukończony 60. rok życia w momencie składania deklaracji uczestnictwa w projekcie); - miejsce zamieszkania (powiat ełcki);

- kolejność zgłoszeń (deklaracje złożone w wyznaczonym terminie);

- brak przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowo-ruchowych;

- ograniczona mobilność (dotyczy usług opiekuńczo-asystenckich).

W przypadku dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria (przybliżony miesięczny dochód seniora - deklaracja, liczba osób w gospodarstwie seniora). W przypadku dużej liczby osób chętnych w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające wszystkie kryteria. Osoby niezakwalifikowane, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Udział w spotkaniach otwartych (zajęcia plastyczne) poprzedzony będzie wcześniejszymi zapisami. Informacje dotyczące organizacji spotkań, ich terminy będą publikowane na stronie internetowej ełckiej Caritas.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 87 441 70 15, 87 441 70 22 (usługi opiekuńczo-asystenckie) lub w siedzibie Caritas Diecezji Ełckiej (ul. ks. prał M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk).

Serdecznie zapraszamy!!!


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Caritas Diecezji Ełckiej
Miejsce: EŁk
Data wydarzenia: od 2018-04-05 do 2018-04-14
Organizator:

Caritas Diecezji Ełckiej

Adres:

ks. prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk, woj. WN

Tel.:

87 441 70 00

Faks:

87 441 70 59

E-mail:

elk@caritas.pl

Www:

http://www.elk2.caritas.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie
  • seniorzy