Przejdź do treści głównej

Białystok. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”

autor(ka): Organizatorzy
2018-04-05, 17:34
archiwalne
Komitet Organizacyjny po raz kolejny zaprasza w dniach 17-20 maja 2018 do Białegostoku na XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”.

Na stronie www Konferencji http://www.umb.edu.pl/zyciodajna są systematycznie zamieszczane aktualizowane informacje na temat Konferencji.

DO MIŁEGO ZOBACZENIA

WAŻNE TERMINY - - im szybciej, tym lepiej

do 28.04.2018

 • ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego
 • ostateczny termin nadesłania streszczenia prac
 • ostateczny termin nadesłania pełnej wersji pracy do druku

28.04.2018

 • ostateczny termin uiszczenia opłat wpisowych

PEŁNA OPŁATA REJESTRACYJNA

Wszyscy uczestnicy

550 zł do 28.04.2018, 600 zł po 28.04.2018

Doktorant (czynny udział - prezentacja pracy)

350 zł do 28.04.2018, 400 zł po 28.04.2018

Student (czynny udział przez cały okres konferencji - prezentacja pracy)

250 zł do 28.04.2018, 300 zł po 28.04.2018

Pełna opłata rejestracyjna upoważnia do:

 • wstępu na salę obrad
 • uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu udziału
 • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
 • obiadu w dniach Konferencji
 • udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji
 • udziału we wszystkich imprezach towarzyszących
 • wstępu na teren wystawowy Konferencji

Osoba towarzysząca

450 zł do 28.04.2018, 500 zł po 28.04.2018

Pełna opłata rejestracyjna osoby towarzyszącej upoważnia do

 • wstępu na salę obrad
 • otrzymania identyfikatora
 • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
 • obiadu w dniach Konferencji
 • udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji
 • udziału we wszystkich imprezach towarzyszących
 • wstępu na teren wystawowy Konferencji

CZĘŚCIOWA OPŁATA REJESTRACYJNA

Student (czynny udział - prezentacja pracy tylko w dniu 17.05.2018 w trakcie Sesji Studenckich Kół Naukowych)

100 zł do 28.04.2018, 150 zł po 28.04.2018

Częściowa opłata rejestracyjna upoważnia do

 • wstępu na salę obrad tylko w dniu Sesji Studenckich Kół Naukowych (18.05.2018)
 • uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu udziału
 • lunchu tylko w dniu 18.05.2018

Wszyscy uczestnicy (czynny udział - prezentacja pracy)

350 zł do 28.04.2018, 400 zł po 28.04.2018

Doktorant (czynny udział - prezentacja pracy)

250 zł do 28.04.2018, 300 zł po 28.04.2018

Częściowa opłata rejestracyjna upoważnia do

 • wstępu na salę obrad
 • uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu udziału
 • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
 • obiadu
 • wstępu na teren wystawowy Konferencji
 • nie obejmuje udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji oraz we wszystkich imprezach towarzyszących

Osoba towarzysząca

250 zł do 28.04.2018, 300 zł po 28.04.2018

Częściowa opłata rejestracyjna osoby towarzyszącej upoważnia do

 • wstępu na salę obrad
 • uzyskania identyfikatora
 • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
 • obiadu w dniach Konferencji
 • wstępu na teren wystawowy Konferencji
 • nie obejmuje udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji oraz we wszystkich imprezach towarzyszących

Dodatkowe opłaty nieujęte we wpisowym zasadniczym

koszt druku jednej pracy w każdej monografii - 250 zł - można drukować pracę nie będąc uczestnikiem Konferencji

O wysokości opłaty rejestracyjnej decydować będzie termin wpłaty na konto Konferencji, a nie data rejestracji

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

do 1 maja 2018 roku - zwrot 50% wpłaconej sumy od 1 maja do 10 maja 2018 roku - zwrot 25% wpłaconej sumy

po 10 maja 2018 roku - nie przysługuje zwrot kosztów

KONTO

Stowarzyszenie „Pro Salute” ul. Mieszka I 4/131, 15-054 Białystok Nr konta: 98 1950 0001 2006 0038 7745 0003


Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2018-05-17 do 2018-05-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • ochrona zdrowia
 • polityka społeczna
 • rodziny