Przejdź do treści głównej

Let's Clean Up Europe! - Posprzątajmy Europę! Ogólnoeuropejska akcja sprzątania

autor(ka): Bartosz Seweryński
2018-04-10, 09:55
archiwalne
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w akcji Let's Clean Up Europe! - Posprzątajmy Europę!, odbywającej się na terenie całej Europy od 1 marca do 30 czerwca 2018 roku. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy zainteresowanych ochroną środowiska i odpowiedzialną gospodarką odpadami do organizacji akcji sprzątania na terenie całej Polski.

Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się we włączanie do akcji sprzątania oraz działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami.

Naszym celem jest zachęta wolontariuszy do organizowania akcji sprzątania na obszarach zurbanizowanych lub naturalnych, które zostały zanieczyszczone nielegalnym zrzutem odpadów, w tym w postaci osadzenia na brzegach rzek i jezior. Uczestnicy danej akcji porządkowej zbierają się w wyznaczonym do posprzątania miejscu. Podczas akcji porządkowania danego terenu uczestnicy oraz przechodnie (obserwatorzy) mają możliwość uzyskania informacji, w jaki sposób ograniczać produkcję odpadów w codziennym życiu. Akcje sprzątania są świetną okazją do podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej o zasadach właściwego obchodzenia się z odpadami, co może przyczynić się do faktycznej, pozytywnej zmiany codziennych nawyków społeczeństwa.

W Europie każdego roku wytwarza się miliardy ton śmieci. Odpady zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych.

Opowiadanie o zasadach zapobiegania powstawaniu odpadów na tle stosu własnoręcznie uzbieranych śmieci to skuteczny sposób uświadomienia uczestnikom akcji, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z odpadami oraz zapobieganie ich powstawaniu. Zasięg akcji Let’s Clean Up Europe! pozwoli też na obliczenie przybliżonej ilości uprzątniętych śmieci podczas trwania wydarzenia na terenie całej Europy.

Dzięki czynnej walce z nielegalnymi wysypiskami i wywózką śmieci w postaci inicjowanych akcji sprzątania, ukazywana jest też konieczność redukcji odpadów, które generujemy jako społeczeństwo.

Let's Clean Up Europe! - Europejski Dzień Sprzątania ma trzy główne cele:

  • Mobilizacja na poziomie lokalnym kluczowych interesariuszy, którzy są gotowi do zaangażowania się w akcje sprzątania (takich jak: obywatele, stowarzyszenia, fundacje, władze samorządowe lub lokalne służby porządkowe).
  • Informowanie interesariuszy o celach zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zachęta do udziału w akcjach sprzątania.
  • Podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa poprzez promowanie w mediach lokalnych akcji sprzątania odbywających się w ramach Let's Clean Up Europe!.

Jak zaangażować się w Let's Clean Up Europe?

W akcji Let's Clean Up Europe! może wziąć udział każdy: osoby prywatne oraz wolontariusze pochodzący z różnych instytucji, np. szkół, firm prywatnych, lokalnej administracji publicznej, stowarzyszeń i innych organizacji.

W pierwszej kolejności trzeba znaleźć odpowiednią lokalizację miejsca do uprzątnięcia oraz sprawdzić, czy jest ona odpowiednia dla planowanej liczby uczestników (odradza się organizowanie sprzątania z udziałem dzieci przy ruchliwych drogach lub w miejscach gdzie występują niebezpieczne odpady). Po wybraniu lokalizacji należy zarejestrować swoją akcję w formularzu znajdującym się pod poniższym linkiem:

Formularz rejestracyjny LCUE

Po rejestracji proszę wysłać maila na adres podany na końcu formularza w celu otrzymania instrukcji jak zorganizować swoją akcję sprzątania. Zostaną również Państwu udostępnione materiały promocyjne LCUE, które można wykorzystać w celu promocji swojego wydarzenia.

Zachęcamy również do łączenia akcji Let's Clean Up Europe z akcjami organizowanymi z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Nasze Śmieci:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/lcue


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Nasze Śmieci
Data wydarzenia: od 2018-04-10 do 2018-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • recykling