Przejdź do treści głównej

Katowice. Konsultacje „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-10, 13:56
archiwalne
Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do 25 maja br.

Propozycje można wnosić:

  • w formie elektronicznej na adres:

  • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

  • 16 maja br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2019 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok". Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Katowice
Data wydarzenia: od 2018-04-10 do 2018-05-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją