Przejdź do treści głównej

Weź udział w konsultacjach obywatelskiego projektu o ochronie sygnalistów

autor(ka): Karolina Szymańska
2018-04-13, 15:42
archiwalne
Zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty pod groźbą kary, wyłączenie go z odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia tajemnicy prawnie chronionej, a także dostęp sygnalistów do bezpłatnej pomocy prawnej. To tylko niektóre z regulacji zaproponowanych w obywatelskim projekcie o ochronie sygnalistów, do którego uwagi można zgłaszać do 21 maja.

Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów zaproponowały Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych. Podobne regulacje funkcjonują już w Szwecji, Holandii i Słowacji. W Polsce regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości pojawiły się w ramach projektu ustawy o jawności życia publicznego. Spotkały się one jednak z uzasadnioną krytyką ze strony organizacji obywatelskich, związków zawodowych, organizacji pracodawców i zagranicznych ekspertów. Tom Devine z Whitleblowers International Network propozycje rządowe określił wręcz jako „pułapkę na sygnalistów”.

Już 23 listopada koalicja organizacji w ramach konsultacji rządowej propozycji przepisów o jawności życia publicznego przedstawiły wstępną wersję projektu obywatelskiej ustawy o ochronie sygnalistów.

Gotowy tekst projektu omówiono 6 kwietnia 2018 r. na seminarium „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, propozycje i standardy”. Wydarzenie było otwarciem społecznych konsultacji tego projektu. Każdy może skomentować jego treść w formularzu umieszczonym na stronie: www.sygnalista.pl/projekt-ustawy. Konsultacje trwają do 21 maja 2018 r.

To, w jaki sposób traktuje się sygnalistów w danym kraju, świadczy o tym jak pojmujemy czym jest dobro wspólne. Osoby, które ostrzegają nas przez łamaniem praw obywatelskich, ujawniają marnotrawstwo publicznych pieniędzy, korupcję czy zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego zasługują na specjalną ochronę. Narażają się w interesie nas wszystkich, ich informacje powinny być należycie weryfikowane, a oni sami korzystać rozwiązań, które będą w stanie uchronić ich przed utratą pracy czy mobbingiem. Nie ma do tego lepszego narzędzia aniżeli osobna ustawa o ochronie sygnalistów, której kształt zaproponowaliśmy i do której będziemy dalej starać się obywateli i rządzących - mówi Marcin Waszak z Fundacji im. Stefana Batorego.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego
Data wydarzenia: od 2018-04-13 do 2018-05-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • działania strażnicze
  • inicjatywy oddolne
  • korupcja
  • społeczeństwo obywatelskie