Przejdź do treści głównej

Nowy Dwór. Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa, moduł 1"

autor(ka): Julika Tatur
2018-04-18, 08:56
bezpłatne
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa" Moduł I - szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i małych miasteczek.

Tematyka szkolenia:

1. Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.

2. Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego

3. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

Więcej informacji: http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie

(dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Hotel Mazovia, ul. Paderewskiego 1c, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-07-02 do 2018-07-03
Organizator:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Adres:

Smolna 34 lok. 7, 00-375 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 826 28 84

E-mail:

sekretariat@faow.org.pl

Www:

http://www.faow.org.pl 

Organizator:

Fundacja Fundusz Współpracy

Adres:

Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 450 98 10

Faks:

22 450 98 03

E-mail:

cofund@cofund.org.pl

Www:

http://www.cofund.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partycypacja
  • prawa obywatela
  • prawo
  • wieś