Przejdź do treści głównej

15. edycja konkursu „Godni Naśladowania”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-20, 11:28
archiwalne
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza 15. edycję konkursu „Godni Naśladowania”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych.

Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego. Odbywa się w czterech kategoriach: „Organizacja Godna Naśladowania”, „Pozarządowiec Godny Naśladowania”, „Samorząd Godny Naśladowania” oraz „Przedsiębiorca Godny Naśladowania”.

Zgłoszenia mogą dokonywać organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wniosek należy złożyć na odpowiednim dla wybranej kategorii formularzu w wersji elektronicznej lub papierowej w terminie do 14 maja 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 11 czerwca 2018 r. w Olsztynie.

Więcej informacji na stronie www.ropwwm.org.pl

Odpowiedzi na pytania dotyczące udziela sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 523 73 45, e-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2018-04-20 do 2018-05-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • grupy nieformalne
  • inicjatywy oddolne
  • organizacje pozarządowe
  • społecznicy
  • współpraca z administracją
  • współpraca z biznesem