Przejdź do treści głównej

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-25, 11:22
archiwalne
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Zgłoszenia należy przesłać do 10 maja 2018 r.

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
  • Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.

Konkurs trwa od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2018r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.

W Konkursie mogą uczestniczyć: W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia, z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej, W kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
a) jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego, b) organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów, c) osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-04-25 do 2018-05-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • seniorzy
  • społecznicy